D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : film_tortenete.jpg
C Í M 
F ő c í m : A film története I.
B e s o r o l á s i   c í m : Film története I.
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Urbán
U t ó n é v : V.
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Urbán V.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Televízió
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mozgókép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmművészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmvetítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmszínház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : játékfilm
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : némafilm
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hangosfilm
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1880 1890 1910 1870 1900 A mozi megszületésétől a hangosfilmig Roundhayi kerti jelenet Szabadalmaztatták a kinematográfot. Ez egyszerre volt alkalmas mozgókép rögzítésére és vetítésére. Az első nyilvános vetítésre a párizsi Grand Cafe kávéházban került sor. Ez a mozi születésének pillanata. Lumiére a valóságot tükrözni akaró dokumentarista vonulat képviselője. Lumière-fivérek A sorozatkép Eadweard Muybridge készített sorozatképeket lovakról. 1880-ban egy diavetítő segítségével kivetítette a képeket gyors egymásutánban. Ez volt a világ első nyilvános mozgóképvetítése. Méliés Az első magyar film Mi a film? Napjaink egyik legnépszerűbb információs, ismeretterjesztő, szórakoztatási és művészeti célú médiuma. A filmművészet a hetedik művészeti ág. Az alkotó művészetek között az első, amelyik a teret és az időt egyszerre, közvetlenül használja föl, időben és térben egyszerre működik. 1888 A Roundhayi kerti jelenet (Roundhay Garden Scene) egy fekete-fehér kisfilm, amelyet a valaha készült legelső fennmaradt filmként tartanak számon. 1895 Előzmény Leonardo da Vinci: camera obscura - a fényképezőgép őse. Ezzel megteremtette az optikai képalkotást. 1872 1920 1930 1902 Hamar kialakult a fikciós filmipar is, vagyis a játékfilm. 1902 Utazás a holdba - első sci-fi 14 perc Több mint 500 filmet rendezett. - ő alkalmazott először trükköket - ő építette az első filmstúdiót Európában - ő volt az első a világon, aki storyboardot használt filmjeihez A fikciós vonulat első képviselője. 1901 Zsitkovszky Béla: A táncz Főszereplő: Blaha Lujza A 20-as évek Ekkor alakultak az első nagy filmvállalatok. MGM, Fox, Warner Brothers, Paramount A némafilm és a hangosfilm A filmtörténet első három évtizedében a filmek némák voltak. A korszak legjellemzőbb műfaja a burleszk. 1927 A dzsesszénekes - ez a film volt az első egész estés hangosfilm - a bemutatón megbukott - megteremtette a musical (zenés film) műfaját
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A film története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 47
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 47
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna