D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : EKE_20070412_digit_eszkozok_kaldos.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitalizáló eszközök
B e s o r o l á s i   c í m : Digitalizáló eszközök
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Káldos
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 164424163
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-02
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-04-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : GM Consulting
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet általában
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Számítógépes alkalmazások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális jelfeldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitalizáló berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hardver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : scanner
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális fényképezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Digitalizáló eszközök. Káldos János Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár. Áttekintés. Hardverek Szkennerek Digitális fényképezőgépek Könyvszkennerek Speciális szkennerek Szoftverek Digitalizáló szoftverek Képfeldolgozó szoftverek Könyv feldolgozó szoftverek
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitalizáló eszközök Káldos János Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár Áttekintés Hardverek Szkennerek Digitális fényképezőgépek Könyvszkennerek Speciális szkennerek Szoftverek Digitalizáló szoftverek Képfeldolgozó szoftverek Könyv feldolgozó szoftverek Metaadat-kezelők Fájl formátumok DAM Hardver Kézi szkennerek DocuPen RC8000 Professional ScanPlusTM 1800 Handheld Scanner M2000 Cyclone Hands Free Scanner Síkágyas szkennerek Működési elvük Síkágyas szkenerek UMAX PowerLook 2100XL Microtek ScanMaker 1000XL Dobszkennerek ICG 370HS Drum Scanner ICG 380 Drum Scanner Digitális fényképezőgépek Sensor Méret Elrendezés Objektív Szoftver Mamiya Hasselblad H2D 39 Sinar Linhof Linhof-Anagramm Scanback david Max. optical resolutuion 778 MegaPixel Könyvszkennerek i2S CopiBook i2S Digibook Zeutschel OS 8000 3S Zeutschel OS 10000 A0 Bookeye Minolta PS700 és Bookeye A2 Wolfenbüttel Book Reflektor Filmszkennerek Nagy formátumú szkennerek Contex MAGNUM G600 Lapozó szkennerek i2S Digitizing Line Kirtas APT Bookscan 1200 Alexandria Book Scanner 3D szkennerek Fejlesztések Kiegészítő eszközök Tárgyasztalok Világító rendszerek Tisztító eszközök Leszorító eszközök Tesztlapok Szín Kontraszt Élesség Felbontás Torzítás Szoftver Digitalizáló szoftverek Képfeldolgozó szoftverek Metaadatkezelő szoftvrerek Digitális objektum-kezelő rendszerek Teszt programok Digitalizáló szoftverek HP PrecisionScan Light HP PrecisionScan Pro Mikrotek ScanWizard Pro VueScan SilverFast AI Képfeldolgozó szoftverek Fájlkezelés Konverzió Képmanipuláció Forgatás, méretezés, vágás, fényesség, kontraszt Retusálás Szűrők Rétegkezelés Lightroom 1.0 Photoshop Könyv - feldolgozó szoftverek Book Restorer Geometriai korrekciók Kontraszt – Binarizáció 1D – 2D fény korrekció Újj maszkolás Terület felismerés Teszt programok Szín Élesség Zaj Megvilágítás Torzítás Képformátumok Adatformátum Színtér Tömörítés Rétegek Áttetsző réteg Metaadatok Több kép kezelése Animáció Szín menedzsment HDRI – High Dynamic Range Imaging Image_formats_General-Information.doc Image_formats_Technical Details.doc Metaadatfeldolgozó szoftverek Mi a metaadat? A metaadatok fajtái Leíró Technikai Jogi Strukturális Viselkedési Metaadat set-ek EXIF (Exchangeable image file format for Digital Still Camera:Exif) IPTC (International Press Telecommunications Council) DAM szoftverek Digitalizáló környezet
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káldos János, Moldován István: Digitisation in the National Széchényi Library
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 46
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna