D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : repules.jpg
C Í M 
F ő c í m : A repülés története
B e s o r o l á s i   c í m : Repülés története
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Décsi
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szita
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Janka
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-03-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Wright, Orville (1871-1948)
V I A F I d : 24611728
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wright, Wilbur (1867-1912)
V I A F I d : 22263374
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : repülőgép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : légi közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : The history of avation A "repülés"korai időszaka A repülés már az ókorban is foglalkoztatta az embereket. Erre bizonyíték Ikarosz ötezer éves ó-görög mítosza. A középkori Itália csodálatos művésze és gondolkodója, Leonardo da Vinci a legelsők között volt, aki már tudományos alapon próbált repülő gépezeteket alkotni. I. világháború A léghajók: Az I. világháború elején a németek nagy eredményeket értek el a kormányozható léghajóikkal,ilyenek voltak a Zeppelin gyár remekművei. II. világháború Fokozatosan megjelentek az első fémépítésű repülőgépek.Pl.:Bf 109, P-51. A háború végére próbálkoztak sugárhajtású gépekkel pl.: Messerschmitt Me-262, Me-163, YP-80 stb. a sebességet ugyan megnövelték, de a megbízhatóságuk gyenge volt. A repülőgépek: Eleinte szimpla/egyfedelű gépek jelentek meg, később viszont a dupla, akár tripla fedelű repülők is elterjedtek manőverkészségük miatt. A Wright fivérek A sikertelen próbálkozások után végre sor került a világ első motoros, irányított repülésére. A két testvér Orville-és Wilbur Wright kerékpárgyárat üzemeltettek. 1899-től nekiláttak egy példátlan kísérletsorozatnak.Ennek eredményeként 1903. december 17-én 10 óra 35 perckor a levegőbe emelkedett a Wright Flyer kormányánál Orville Wright-tal. Aznap a gép még háromszor szállt fel, a testvérek felváltva repülték találmányukat Korai utasszállítók, jetek, turbópropelleresek Miután 1945-ben újra beköszöntött a béke. Hamar megjelentek az első sugárhajtású és turbópropelleres utasszállítók: de Havilland Comet, Tupoljev Tu-104, Sud-Aviation Caravelle. Egy kis idő múlva a vetélytársak nagy bánatára megjelent a Boeing 707, amely egészen a 70-es évekig uralta az eget 1969-ben felszállt a Boeing 747-es, ami képes befogadni akár 500 utast, óriási mérföldkőnek számított. Szinte a B747-essel egy időben jöttek a szuperszonikus utasgépek (Concorde, Tu-144), de ezek mégsem lettek olyan sikeresek a rendkívül magas karbantartási és üzemanyagköltségek miatt. Csak a Concorde futott be egy kisebb karriert a British Airways és az Air France színeiben, mégis mostmár csak a múzeumban találkozhatunk vele. A repülés napjainkban 2005. április 27-én 10 óra 29 perckor a levegőbe emelkedett az Airbus A380-as "superjumbo", amely megjelenésével ismét forradalmasítani fogja a légi közlekedést. Az ezredfordulóra a repülőgép nemcsak a leggyorsabb, hanem a legbiztonságosabb és a legnépszerűbb közlekedési eszközzé nőtte ki magát.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihari Máté: Keréktől az űrhajóig : magyarok és Mo. szerepe a világ közlekedésének a fejlődésében
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet