D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ekonyvmarketing.jpg
C Í M 
F ő c í m : Új rivális a könyvpiacon
B e s o r o l á s i   c í m : Új rivális a könyvpiacon
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Horváth
U t ó n é v : Kata Anna
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-04-09
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs források
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Horváth Kata Anna A hagyományos könyvek piaca csökken Fejlődő technológia Előretörő e-könyvek Magas ÁFA-tartalom Számos előny Szűkülő tankönyvpiac Nehéz az új belépők helyzete Erős versenytársak Kell valami egyedi "Az e-könyvek területén, ahogy a legtöbb területen, jó 10 éves késésben van a magyar piac." (Pintér Zsolt, Bookline) "Mi úgy tudunk sikeresek lenni, hogy betöltöttünk egy piaci rést, és jól meg tudjuk szólítani azt a közönséget, akinek a könyveket készítjük." (Gutman Bea, Kulcslyuk Kiadó) "Ha ezeket a könyveket digitalizálnák, és kedvezményes áfát kapnának, akkor árban versenyre kelhetnének a fénymásolatokkal." (Zentai Péter László, MKKE) Pintér Zsolt kereskedelmi igazgató - Bookline Nyrt. Gutman Bea médiakapcsolatért felelős igazgató - Kulcslyuk Kiadó Kft. Alcser Norbert ügyvezető igazgató - Publio Kiadó Kft. Varga Csaba szenior szerkesztő - CompLex Kiadó Kft. Csordás Attila ügyvezető igazgató - eKönyv Magyarország Kft. 243 fő felsőoktatásban tanuló kitöltő Online kérdőív SPSS feldolgozás A kutatásaim alapján az e-könyvek forgalma a következő három éven belül átlépi a teljes könyvpiachoz viszonyított 2%-os részesedést, és ezt követően is folyamatosan növekvő tendenciát fog mutatni. Az általam megkérdezett felsőoktatásban tanulók legalább 70%-a 40-50%-kal olcsóbban vásárolná meg a papírkönyvek e-változatait. Az általam megkérdezett felsőoktatásban tanulók 75%-a nincs tisztában az e-könyvek egyes fontos tulajdonságaival (pl. olvashatóság). A koncepció Marketingmix - 7P Termékpolitika Árpolitika Értékesítéspolitika A marketingkommunikáció Az emberi tényező Tárgyi elemek A szolgáltatási folyamat Hipotézisek "Ahol én nagy jövőt látnék, az a szakkönyvek és tankönyvek területe, ami ellen a könyvkiadók a legjobban tiltakoznak, pedig náluk a legnagyobb az illegális másolás aránya." (Pintér Zsolt, Bookline) Termékpolitika Alapszolgáltatás Elektronikus tananyagok egyben/fejezetenként Kiegészítő szolgáltatások Virtuális könyvespolc E-könyv olvasó alkalmazás Fórum Származtatott szolgáltatás E-könyv olvasók forgalmazása Szekunder kutatás: Makrokörnyezet - STEEP elemzés Iparági elemzés - Porter öttényezős modellje Primer kutatás: Kvalitatív szakmai mélyinterjúk Primer kutatás: Kvantitatív sztenderdizált kérdőív Árpolitika Kutatások: 30-40% az irányadó 96% maximálisan 40%-kal olcsóbban venné meg Spórolási lehetőség Alternatíva a fénymásolással szemben Többféle konstrukció (e-jegyzet, teljes e-könyv, e-könyv fejezet, könyvcsomag) "Mi azt javasoltuk a kiadóknak, hogy legyenek az e-könyvek minimum 30%-kal olcsóbbak, mint a papírváltozat, hogy minél több vásárlót vonjunk be, szerezzünk meg." (Pintér Zsolt, Bookline) Értékesítéspolitika Marketingkommunikáció Bemutatkozó roadshow Gerillamarketing - Bluetooth kommunikáció - Robogómédia Újságmegjelenések Pop-up hirdetések Közösségi média Vírus videó Online webáruház Emberi tényező Tárgyi elemek Szolgáltatási folyamat Lehetőségek: Roadshow Ügyfélszolgálat "Mi azonban fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatokat, nem akarunk a minőség helyett átcsapni a mennyiségbe." (Gutman Bea, Kulcslyuk Kiadó) A főszerep a honlapra hárul "A 18-20 év alattiak legnagyobb része tanul. Viszont vásárlók lesznek majd, ha időben megszólítjuk őket." (Pintér Zsolt, Bookline) "Az idei év lesz az első, amikor már átlépjük a statisztikai hibahatárt, és látható forgalom keletkezik. Ez egyébként egy jelengeneráló folyamat is, merthogy egyre több kiadó lép be, így magukkal húzzák a többi nagy kiadót is. Úgy tűnik, hogy elindul egy szép, exponenciális növekedés" Csordás Attila, eKönyv Magyarország Kft. Köszönöm a figyelmet! 1. 2. 3. "Egy 5000 forint értékű papíralapú szakkönyv vagy tankönyv e-könyv változatáért mennyi pénzt lennél hajlandó kifizetni?" "Szerinted mit jelent az e-könyv (e-book)?" Az e-könyv megfelel a hagyományos papírkönyvek digitalizált formájának. (84%) Az e-könyv nem digitalizált, hanem digitális alkotás. (16%) Imázsprofil vizsgálat
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Drótos László:Könyvtárak és E-könyvtárak
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 18
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 18
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet