D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : akadaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Akadálymentesítés
B e s o r o l á s i   c í m : Akadálymentesítés
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-01-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közlekedésbiztonság
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Tömegközlekedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rokkant
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akadálymentesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : esélyegyenlőség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terepakadály
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felvonó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lépcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Bevásárlóközpontok P. Anna Lift Mosdó Nincsen küszöb Az ajtó szélessége megfelelő, kb. 1.5 m széles Tágas, jól felszerelt Minden emeleten van legalább egy akadálymentes mosdó. Húzóka, amivel le és fel tudja az ember kapcsolni a villanyt Hol a WC papír ? A tükörben a személy nem látja magát, mivel túl magasan van és nem lehet megdönteni. Parlament & Közlekedés Balassagyarmat,Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet Tágas, egy betegágy is elfér benne. Probléma: Nem minden esetben éri fel a gombokat egy kerekesszékes! Nincsen küszöb! Braille-írás (lift mellett) Bejárat: 2 helyről is fel lehet menni a rámpára. Probléma: Meglehetősen meredek. Fordulópontjában eléggé szűk. Helyes tükör: A mosdó fölött döntött, lehetőleg állítható tükör szükséges, jó nagy és könnyen kezelhető állítókarral, az állítókar maximum 90 - 110 cm magasan legyen. Fontos, hogy egy kerekesszékes személy és egy álló ember is láthassa magát benne. Balassagyarmat, Szent Erzsébet idősek otthona Fürdő: Nem éppen legmodernebb, de a célnak megfelelő A fehér "székbe" kell beleültetni a mozgáskorlátozott személyt Érsekvadkert, Szent Borbála Vendégház Érsekvadkert, Orvosi Rendelő Mindössze néhány évvel (kb. 5) lett akadálymentesítve a bejárata. Rendelő előtt egy mozgáskorlátozott parkolóhely is található. Probléma: A rendelőn belül egy kerekesszékes nem fér be az ajtón. Akadálymentesített bejáratok Könyvtár Idősek otthona Posta KöKi Terminál Europark Aréna Pláza Westend City Center Szijártó Janka Sárosi Anna Percsina Anna Kovács Kinga Várfalvi Dóra Németh Fanni Előzmények: Múzeumok - Magyar Nemzeti Múzeum - Szépművészeti Múzeum - Műcsarnok - Ludwig Múzeum (Művészetek Palotája) - Országos Műszaki Múzeum - Néprajzi Múzeum - Magyar Természettudományi Múzeum - Színházak, mozik, bevásárlóközpontok, sportlétesítmények és egyéb intézmények Közintézmények - Budapesti Műszaki Egyetem - ELTE Természettudományi Karának épülete - Debreceni Egyetem (még nem minden épület) - Gábor Dénes Főiskola egyes konzultációs épületei - Veszprémi Egyetem - SOTE II. számú Gyermekklinika - Országos Műszaki Múzeum öntödei múzeuma - Magyar Iparművészeti Múzeum - Országos Idegennyelvű Könyvtár - Országos Széchényi Könyvtár Színházak "A Vígszínház előadásaira kerekes székesek egyedül is bejuthatnak. Minden további nélkül segítséget nyújtanak az Erkel Színházban. Külön kérésre akadálymentesen bejuthattam a Fővárosi Operett Színházba; a hátsó bejárat akadálymentes. A Katona József Színház a nyári átalakítás következtében akadálymentes." Nemzeti Színház Éttermek, egyéb - Tanuszoda (Budapest IX. ker. Lobogó u 1.) - InverziUm Tea&Coffee (Budapest IX. ker. Erkel utca 16.) - Magyarok Nagyasszonya templom (Budapest VIII. ker. Rezső tér.) - Nyéki Imre uszoda (Budapest XI. ker.) - Petőfi Csarnok (Budapest XIV. ker. Zichy Mihály u 14.) - Excalibur étterem Polus Center Összegzés - Berlin nyerte az akadálymentes városokat elismerő 2013-mas Acces City díjat - Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által indított országos felmérés alapján arról számolt be, hogy az akadálymentességi előírásoknak az egészségügyi intézmények felelnek meg a leginkább, ezután az önkormányzatok és egyéb közhatalmi intézmények következnek, míg a legrosszabb helyzet a közművelődés - A határidőkről-mivel ezeket nem tudták tartani, a törvényalkotók kivették a határidőket a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényből. - Az akadálymentesség az épített környezet alapvető tulajdonságára utal. Ez teszi lehetővé, hogy az emberek részt vegyenek azokban a társadalmi és gazdasági tevékenységekben, amelyek kiszolgálására az épített környezet létesült. - Törvények (1997. 1998. 2007. 2008.) - Az épületekkel, valamint az azokban található szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő akadályok lehetnek építészeti, horizontális és vertikális közlekedés akadályai, térbeli, ergonómiai, illetve érzékelési és kommunikációs akadályok. - "Design for All" - Az alapvető emberi képességek valamely dimenziójában (felfogóképesség, látásképesség, hallás- és beszédképesség, kar- és kézfunkciók valamint mozgásképesség) - egészségügyi okok, vagy környezeti hatások miatt- bekövetkező csökkenés korlátozza az épített környezet, valamint az abban található szolgáltatások használhatóságát. Néri Szt. Fülöp Kat. Ált. Isk. és XVI. kerületi járóbeteg szakrendelő http://prezi.com/-7pcdjus8jul/untitled-prezi/ Akadályok típusai: vertikális horizontáis térbeli ergonómiai antropológiai érzékelési Akadálymentesen megközelíthető/ használható Akadálymentesítési szempontok: épületen kívüli közlekedés rámpák parkolás bejárat belső közlekedők, járófelületek liftek, emelőlapok ajtók, nyílások vizes helyiség információs rendszer video A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK, LÁTÁS-,HALLÁS- ÉS ÉRTELMI SÉRÜLTEK ÁLTAL AKADÁLYMENTESEN HASZNÁLHATÓ ÉPÍTETT KÖRNYEZET MINDEN EMBER SZÁMÁRA MEGFELEL. Hivatkozás: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8af0313f41837b72c125731000443a9a/c462aacc9464ede0c125745f003063a2?OpenDocument http://www.e-epites.hu/jogszabalyok/tematikus-lista/az-akadalymentesitessel-kapcsolatos-legfontosabb-jogszabalyok-iranyelve http://akadalymentesites.tk/index.html http://www.meoszinfo.hu/index_07_06.php http://www.medibog.hu/akmentkorny.pdf
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga Csaba: A sport és szabadidős kistérségi stratégia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 25
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x419 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet