D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul7_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : N. Armstrong - Apolló 11 (1969)
B e s o r o l á s i   c í m : N. Armstrong - Apolló 11 (1969)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 25 éves az űrkutatás
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Pál
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-12-09
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1982
S o r o z a t : 1982. 25 éves az űrkutatás
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Űrhajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrkutatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : űrhajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : űrhajós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Armstrong, Neil (1930-2012)
V I A F I d : 111826406
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1982
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1983
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1982. 25 ÉVES AZ ŰRKUTATÁS
Mélyny. 11 F. fog.
T.: Varga Pál
Névérték: 1,- Ft
Á 1982. máj. 18.-1983. dec. 31.
P 461 300 fog. 7 800
3521 3558 1 Ft N. Armstrong-Apollo 11 (1969) 10,- 10,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1969. július 16-án közép-európai idő szerint 14 óra 32 perckor indult el az amerikai Cape Kennedy állomásról az Apollo 11 űrhajó, hogy először a történelemben embert szállítson a holdra Neil Armstrong (1930), Edwin Eugene Aldrin (1930) és Michael Collins (1930) űrpilóták személyében, a 111 m hosszú, 3.100 tonna tömegű, 155 millió lóerős Saturnus-5 rakéta segítségéve!. A holdutazás első szakaszában a hordozórakéta az űrhajórendszert Föld körüli, majd újbóli begyújtásával a Hold felé vezető pályára állította, néhány keringés után a holdkomp - Eagle holdjármű - miután helyet foglalt benne Armstrong és Aldrin, elvált az anyaűrhajótól, s a kijelölt leszállóhelyen landolt 1969. július 20-án, 21 óra 17 perckor elérték a Hold felületét. Július 21-én 3 óra 56 perckor Neil Armstrong rálép a Holdra. Röviddel ezután követi őt Edwin Aldrin. Az űrhajósok a holdfelszínre többször kilépve végezték kutatómunkájukat, mely műszerek kihelyezéséből, 22 kg anyagminta gyűjtéséből állt. A kísérletnek ezt a szakaszát egy tv-kamera segítségével élőben közvetítették a Földre. Becslések szerint ezt az adást kb. 500 millió ember nézte világszerte. 1969. július 24-én - feladatukat végrehajtva - az előre tervezett helyen leereszkedtek a Csendes-óceánon és ezzel befejeződött az USA első holdraszállási programja. (A XX.század Kr. 1994., MNL.2k.212 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Légrády Sándor: Űrhajósok, holdkomp
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 685x959 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn