D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul5_09.jpg
C Í M 
F ő c í m : W. C. Wingfield (1833-1912)
B e s o r o l á s i   c í m : W. C. Wingfield (1833-1912)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A tenisz története
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Cziglényi
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1909-1998
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1965
S o r o z a t : 1965. A tenisz története
T e c h n i k a : ofszetnyomat és réznyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sportoló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenisz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : labdajáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wingfield, Walter Clopton (1833-1912)
V I A F I d : 121118571
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1965-1966
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1965. A TENISZ TÖRTÉNETE
A Sportmúzeum teniszsport történetét bemutató kiállítására.
Ofszetny.- és rézny. 12 F. fog.
T.: Cziglényi Ádám
Névérték: 1,50- Ft (+ felár 50 f)
Á 1965. jún. 15.-1966. dec. 31.
PM 413 821 fog. 4 271
2181 2133 1,50 Ft (+50 f) W.C.Wingfield (1833-1912) 30,- 15,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1858-ban a sportkedvelő Harry Gem jogász létrehozott egy - a mai teniszpályákhoz hasonló - pályát saját birtokán. 1863 körül Walter Clopton Wingfield tiszt szintén a tenisz egy fajtáját űzte londoni birtokán. 1869 körül Harry Gem barátjával, Augurino Pererával egy újfajta ütősjátékot játszottak, amit először pelotának, majd Lawn tennis-nek neveztek. 1872-ben két helyi orvossal, Frederic Haynesszel és Arthur Tomkinnal létrehozták a világ első teniszklubját Leamingtonban. W. C. Wingfield hagyományozta az utókorra azzal, hogy 1873-ban egy karácsonyi buli keretében mutatta be, majd 1874-ben "Sphairistike" - görögül labdajáték néven kereskedelmi forgalomba hozta. Wingfield spharistike-je (Lawn tennis, royal tennis) a francia jeu de paume (angolul real tennis) továbbfejlesztett változata, amit füvön játszottak. A tenisztörténészek szerint Wingfield idejében ültették át a francia terminológia nagy részét is az angol nyelvbe. Az első tenisztornát valószínűleg M. William Appleton rendezte meg nahanti birtokán, 1876 augusztusában. 1877. július 19-én a wimbledoni Worple Roadon kezdetét vette az első teniszbajnokság, amelyen eleinte csak férfiak vehettek részt. A két héten át tartó wimbledoni bajnokság a világ legrégebbi és legnagyobb presztízzsel bíró "Grand Slam" teniszversenye. (Internet: http://geogfraphic.hu/inndes.php?act=napi&id=7512, http://translate. googleusercontent.comjtranslate_c?hl) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Svindt Ferenc: Teniszezők
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 974x725 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn