D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 381_480_pix_Oldal_30_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az 1887-92-iki országgyűlés tagjai
B e s o r o l á s i   c í m : 1887-92-iki országgyűlés tagjai
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-04-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 29. sz. (1891. julius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az 1887-92-iki országgyűlés tagjai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gullner Gyula (1842-1909) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Irányi Dániel (1822-1892) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Kiss Albert (1838-1908) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Nagy István (1848-?) Mérsékelt Ellenzék
Polonyi Géza (1848-1920) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Veszter Imre (1839-1915) Mérsékelt Ellenzék
Szederkényi Nándor (1838 - 1916) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Zay Adolf (1850-1907) Mérsékelt Ellenzék
Illyés Bálint (1835-1910) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Haviár Dániel (1849-1922) Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt
Gróf Szapáry Gyula (1832-1905) Szabadelvű Párt
Péchy Tamás (1828-1897) Szabadelvű Párt
Báró Fejérváry Géza (1833-1914) pártonkívüli
Dániel Pál (1822-1895) Szabadelvű Párt
Gróf Eszterházy Kálmán (1830-1916) Szabadelvű Párt
Dárdai Sándor (1842-1933) Szabadelvű Párt
Gajári Ödön (1852-1919) Országos Antiszemita Párt
Vadnay Andor (1859-1901) Országos Antiszemita Párt
Perczel Dezső (1848-1913) Szabadelvű Párt
Bausznern Guidó (1839-1917) Szabadelvű Párt
(Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_1887%E2%80%931892-es_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s_k%C3%A9pvisel%C5%91inek_list%C3%A1ja)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Országgyűlési képek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gulner Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Az új kormány tagjai Perczel Dezső, belügyminiszter
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Irányi Dániel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Polonyi Géza
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szederkényi Nándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illyés Bálint
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Haviár Dániel
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Szapáry Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Péchy Tamás
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Budapest tíz kerületének képviselőjelöltjei : Báró Fejérváry Géza. I. kerület megválasztatott 642 szavazattal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Eszterházy Kálmán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Dárdai Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1857x2646 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna