D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0130_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benza Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Benza Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-03
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : basszbariton
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Benza Károly (1812-1872)
V I A F I d : 300180641
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színházi grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benza Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benza Károly énekes (basszbariton). 1834-ben Balla Károly társulatánál kezdte pályafutását. Debrecenben, majd Miskolcon, Kassán, Kolozsvárott játszott. 1838-40-ben és 1844-1864 között a Nemzeti Színház tagja volt. Makacs rekedtsége pályája többszöri megszakítására kényszerítette. Drámai és buffoszerepekben voltak sikeres alakításai, az olasz énekiskola hagyományait követte. Híresek voltak rögtönzései. Fellépett drámai szerepekben és hangversenyénekesként is. Foglalkozott rendezéssel is. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Benza Károly mint Miska Doppler Ferenc Ilka vagy a huszártoborzó című vígoperájából.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benza Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 541x835 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn