D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0110_1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegedűsné Bodenburg Lina
B e s o r o l á s i   c í m : Hegedűsné Bodenburg Lina
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : énekesnő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népszínmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zenés színjáték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Bodenburg Lina (1837-1859)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegedűsné Bodenburg Lina
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bodenburg Lina színésznő. Az első igazi népszínműénekes volt. 1854-55-ben Aradon lépett színpadra Havi Mihály-Szabó József-Gócs Ede társulatában. 1855-ben feleségül ment Hegedűs Lajoshoz. 1856-58-ban Hegedűs-Havi társulatában játszott. 1858-ban szerződtette a Nemzeti Színház. Soha ilyen népszerű, a közönség és a sajtó által kedvezően fogadott színésze nem volt a Nemzeti Színháznak. Bájos arca, szép alakja, derűs kedélye, nőiessége meghódította a nézőket. Játékát az eredetiség és finomság ötvözete jellemezte, ha kellett, szilaj, sőt drámai is tudott lenni. Egyszerűség és kedvesség sugárzott lényéből, kicsit németes kiejtéséből, mely harmonikusan illeszkedett partnere, Füredi Mihály palócos kiejtéséhez. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ristori Adelaide
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 528x837 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn