D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szinhaz_0090_6.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erkel Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Erkel Ferenc
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-26
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2014-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A Nemzeti Színház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Nemzeti Színház története. 1., Az első félszázad
S z e r z ő : Rédey Tivadar
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Könyvbarátok, 1937
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zenetörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karmester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneszerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zongoraművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erkel Ferenc (1810-1893)
V I A F I d : 51875112
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erkel Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zenei vezető, zongoraművész, pedagógus. Régi muzsikusdinasztia tagja. Szülővárosában elkezdett zenei tanulmányait Pozsonyban fejezte be. 1828-tól Kolozsvárott már mint zongoraművész és tanár, majd karmester működött. Ott látta Ruzitska József Béla futása c. művét, amely figyelmét a magyar opera felé irányította. 1834-ben a fővárosba került. 1835 tavaszán a budai Magyar Színjátszó Társaság karmestere lett. 1836-37-ben a pesti német színház másodkarmesteri állását töltötte be. 1838-ban a Pesti Magyar Színház első karmesterének szerződtette. 1862-től tíz éven át a Nemzeti Színház főzeneigazgatója volt; 1873-ban ideiglenes operai igazgató, végül az Operaház megnyitásáig, 1884-ig, ismét főzeneigazgató. Ő volt az Operaház első főzeneigazgatója, haláláig, bár ezt a munkakört 1886-tól fia, Erkel Sándor megosztotta vele. Fél évszázad alatt kitartó munkával megteremtette a magyar operajátszás alapjait. Sok kortárs művet mutatott be. Saját operái máig is a magyar zeneművészet klasszikus értékű alkotásai. Írt népszínmű-, balett- és kísérőzenéket is. Művészi munkája mellett pedagógiai tevékenységet is folytatott. Fontos zenei intézményeket alapított, ill. vezetett (Filharmóniai Társaság stb.) Mint virtuóz zongorista lépett fel hangversenyeken. 1875-től 1886-os nyugdíjba meneteléig a Liszt Ferenc által alapított Zeneakadémia igazgatója és zongoratanára volt. (Forrás: Magyar Színházművészeti Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erkel Ferencz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 846x1030 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn