D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 757_863_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egy kihalt királyi ház
B e s o r o l á s i   c í m : Egy kihalt királyi ház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 48. sz. november 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kastély, ahol III. Vilmos Hollandia királya meghalt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még egy hasonló példája van a szellemi és erkölcsi elfajzásnak e büszke család történetében, melynek utolsó tagja mögött most örökre aláfordítják az ősi czímert. Ez a nagy hadvezér, Orániai Móricz idősb fivére, Fülöp Vilmos volt. De ennek lelkét, nemes ambiczióját 30 évi idegen spanyol fogság törte meg, mint egy erőszakkal elrabolt oroszlán sarját. És az öntudatos szolgai nevelés sem aljasíthatta el annyira, hogy nemes tüze szét ne robbantsa fékét egy psychologikus pillanatban. Kártyázás közben egy spanyol kapitány sértöleg mert az ifjú ember atyja ellen nyilatkozni. Ez megragadta s oly óriási erővel dobta ki az ablakon, hogy halva maradt ott. A vakmerő cselekedet kevés híja, hogy életébe nem került a herczegnek, csak egy ifjú nemes, Osorio közbenjárására kegyelmeztek meg életének." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1890. 37. évf. 48. sz. november 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : III. Vilmos németalföldi király és Emma királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1666x1123 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet