D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_14_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Országos kisdednevelési kiállítás ipari csoportjából
B e s o r o l á s i   c í m : Országos kisdednevelési kiállítás ipari csoportjából
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bútorok, fürdő-készülékek, stb.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 33. sz. (1889. augusztus 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Nevelés- és iskolatörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Bölcsőde, óvoda
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvagondozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyermekszoba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ágy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iskolabútor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pad
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : babakocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bölcső
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fürdőszoba-berendezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az Országos kisdednevelési kiállítás ipari csoportjából. Bútorok, fürdő-készülékek, stb.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A terem nagyobb részét a kisdedek által használt bútorok kiállítása tölti meg. Schöberl Róbert már külföldön is jól ismert ágyai és székei, Feiwel Lipót vasbutorai és iskolapadjai, Swoboda Károly csinos magyar ízlésben készült, tömören hajlított bútorai, egy gyermekszoba felszerelését ábrázolva, Steinschneider Jakab gyermekkocsijai s bölcsője egy teljesen felszerelt gyermekágygyal, Boross Sándor uj szerkezetű gyermekfürdője (képünkön függönyökkel bevonva, melyek a gyermek meghűlését meggátolják), Zellerin Mátyás ismert gyárából egy igen csinos gyermek szoba-gyűjtemény, Huzella Mátyástól tornakészlet, Sárkány Pál ismert nagykereskedőtől gyermekfürdőszerek és gyermekszoba-fölszerelések láthatók e helyen több másokkal együtt. Ugyanennek a teremnek másik részét a kiállítási buffet veszi igénybe, mely a sok nézni való után kellemes pihenő helyet nyújt. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. augusztus 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Országos kisdednevelési kiállításból : Ethnikai csoport. - Gyermek-alakok különböző vidékekről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Országos kisdednevelési kiállítás ethnographiai csoportja : Gyermek-alakok különböző vidékekről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pollák Zsigmond: Étterem az Országos kisdedóvó-egyesület árvaházában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1617x968 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna