D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_672_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegyi vasutak
B e s o r o l á s i   c í m : Hegyi vasutak
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A m. kir. természettudományi társulat könyvkiadó-vállalatában most megjelent "Világforgalom" cz. műből
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Vizi alagút Gossensassnál a Brenner-vaspályán
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 30. sz. (1889. július 28.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Utazás általában
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedési létesítmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyi vasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alagút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dél-Tirol
G e o N a m e s I d : 3165244
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegyi vasutak. - A m. kir. természettudományi társulat könyvkiadó-vállalatában most megjelent "Világforgalom" cz. műből.
Vizi alagút Gossensassnál a Brenner-vaspályán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Brenner-pályát 1864-ben kezdték építeni és 3 év alatt fejezték be. Innsbruckból (468 m. magas) indulva, a Brenner állomáson éri el tetőpontját (1367 m.) és innen alászállva, Sterzingen és Brixenen át Bozenben végződik. A pálya összes hossza 125-2 km., tunneljeinek száma 30 közöttök a leghosszabb a mühlbaehi (867 m.)
Nevezetesek a forduló tűnnélek ilyen kettő van, az egyik St. Jodok mellett, a másik Schelleberg és Gossensass állomások között. A kanyarulat, melyet a vonatnak az utóbbi esetben meg kell tennie, olyan nagy, hogy az ember Schellebergen leszállhat a vonatról, gyalog elsétálhat Gossensassba és megint felülhet az előbb elhagyott vonatra. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. július 28.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Brenner-hágó (németül Brenner, Brennerpass, olaszul Passo del Brennero) Ausztria Tirol tartománya és Olaszország Dél-Tirol régiója közötti jelentős közlekedési útvonal, 1374 m tengerszint feletti magasságban fekvő hegyvidéki átkelőhely a Keleti-Alpok részét képező Ötz-völgyi-Alpokban.
A környék már a rézkorban is lakott volt. A Brenner-hágótól 50 km-re nyugatra találták meg az Ötzi-nek elnevezett, i. e. 3300 körül élt vadász mumifikálódott, jégbe fagyott holttestét. Augustus légiói az Etsch völgyéből indultak északnak, s keltek át a hágón i. e. 15-ben. A Római Birodalom jelentős összekötő útvonala Raetia tartománnyal. Lucius Septimius Severus császár a 2. század végén elrendelte megerősítését. A 16. században a császári postaforgalom ellátásával megbízott bergamoi de Tassis család (később Thurn und Taxis) az út karbantartását is felügyelte. Mária Terézia utasítására 1777-ben felújították. Goethe szintén ezen az útvonalon utazott 1786-ban Itáliába. Vasútvonalát 1867-ben építették. Ausztria és Olaszország 1919-ben kijelölt határa a Brenner településen halad át. Az útvonal ausztriai részét, a növekvő személygépkocsi-forgalom miatt, 1926-ban aszfaltozták. 1957-ben, az Europabrücke (magyarul Európa-híd) építésével kezdetét vette a Brenner-autópálya építése, melyet 1963. november 17-én adtak át. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasuti híd az Eisack fölött : (Tirolban)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 698x1057 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna