D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_184_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rudolf trónörökös látogatásásról emlékezetes helyek Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Rudolf trónörökös látogatásásról emlékezetes helyek Magyarországon
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-03-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 36. évf. 6. sz. (1889. február 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rudolf (Magyarország: trónörökös) (1858-1889)
V I A F I d : 72186675
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : utazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látogatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Görgényszentimre
G e o N a m e s I d : 676438
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Retyezát
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Máramaros megye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rudolf trónörökös látogatásásról emlékezetes helyek Magyarországon.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gödöllőnek szelíd, enyhe levegőjében, nyájas szép vidékén tölte zsenge gyermekkorának legderültebb napjait, - szivével forrott hozzá. Ö ott minden pagonyt, minden völgyet ismert, nem egyszer járta be.
Görgény-Szent-Imrét 1881-től kezdve hat izben látogatta meg a trónörökös. A mely esztendőben az ott rendezett s világhirüekké vált medvevadászatok elmaradtak, nem sorozta sikerült vadászévei közé.
Görgény vidéke megkedvelteié a délkeleti havasokat Rudolf főherczeggel. Első görgényi vadászatára következő évben, 1882-ben a Reiyezátot látogatá meg s el volt ragadtatva annak zord szépségeitől, s többre becsülte, mint azokat, melyeket az Alpesek kínálnak.
Hasonlókép volt a máramarosi erdőségekkel is, melyekben még nem egy helyet találni, a hol emberi láb nem fordult meg soha, annál kevésbbé csattogott irtó fejsze fái között, hogy fölverje ezredéves csöndjét. Ki is szemeltek egy szép helyet, nem messze a Tisza bölcsejétől, annak a partján az Erdészvölgyben, hogy ott számára vadászkastélyt építsenek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. február 10.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Lotaringiai Rudolf Ferenc Károly József trónörökös (Kronprinz Rudolf Franz Karl Joseph von Österreich-Ungarn) (Laxenburg, 1858. augusztus 21. - Mayerling, 1889. január 30.) osztrák főherceg, magyar és cseh királyi herceg I. Ferenc József és Erzsébet királyné fia, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse. Tisztázatlan körülmények között halt meg a mayerlingi vadászkastélyban szeretőjével, Maria von Vetserával együtt.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudolf trónörökös vadászata a Langbath-tónál
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége vadászkastélya az Erdészvölgyben Máramarosban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4025x2843 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna