D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 089_188_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Báli jelmezek
B e s o r o l á s i   c í m : Báli jelmezek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 8. sz. február 20.
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Életmód, gasztronómia
A l t é m a k ö r : Szépségápolás, divat
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Iparművészet, divattervezés
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Textil- és ruházati ipar
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : divat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : női ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelmez
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : divattervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Történeti jelmezek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az a szokás, hogy a téli mulatságokat tavaszig húzzuk ki s barbár kezekkel lerontsuk a naptári határokat angol eredetű. Elmúlt már az az idő nálunk is, mikor az egyház által kiszabott böjt véget vetett az idénynek s kioltotta a felgyújtott csillárokat. Ma beletánczolnak a május kellő közepébe sőt, minthogy az utazások csak júliusban veszik kezdetőket, néhol még júniusban is tánczolnak. A különbség csak az, hogy júniusban még, négy héttel később pedig már tánczolnak. Igaz, hogy ez a farsangi kedvnek csak másodvirágzása és távolról sem éri fel az elsőnek költői báját, eredeti frisseségét. De a mit a későbbi hónapok nem tudnak visszahozni, az az álarczos és jelmezbálok- regényes tarkabarkasága, melyet csak a húsz éves szív tud igazán méltányolni, a ki tudja, hogy mindama sok fürkésző és kereső szemek között ott vannak az őréi is. És itt tegyünk egy kis különbséget az álarczos és jelmezbálok közt. Mert álarczos bálban még ma is megfordulhatunk néha-néha, de a jelmezes bált fájdalom ma már csak alig ismerjük. Lehet, hogy ez bizonyos határig a szűk idők parancsolta takarékossággal is öszszefügg, de félő, hogy a megfogyatkozott müér-zéknek is van része benne." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1887. 34. évf. 6. sz. február 6.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kántorné Engelhardt Anna jelmez-mintakönyvének két lapja / metsző W. Grüner
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1239x1782 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet