D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : okt1_20.jpg
C Í M 
F ő c í m : Postaautó
B e s o r o l á s i   c í m : Postaautó
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Postaautó, 1905
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Benedek
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1970-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2005
S o r o z a t : 2005. Postaautó, 1905
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Közúti közlekedés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közlekedéstörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gépjármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2005
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2005. POSTAAUTÓ, 1905
Csonka János által a Magyar Posta számára készített első magyar gyártmányú négykerekű postaautó száz éves évfordulója alkalmából.
100-as ívekben, Sihl papírra nyomva, egy íven 10 vonalkód.
Ofszetny. 11 F. fog.
T.: Benedek Imre
Á 2005. szept. 15. - Forgalmi bélyeg.
4809 5049 50 Ft Postaautó 100,- 50,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csonka János magyar gépészmérnök. Apja kovácsműhelyében lett szakmunkás. A vasútnál eltöltött évei után Bécsben, Zürichben és Londonban dolgozott, állandóan továbbképezve magát, és elnyerte a József Műegyetem tanműhelyének vezetői állását, melyet nyugállományba vonulásáig - 1925-ig - töltött be. 1877-80 között végighallgatta az egyetemi előadásokat - vizsgázás nélkül - . Kiemelkedő mérnöki teljesítményéért 1924-ben a Mérnöki Kamara gépészmérnökké nyilvánította. Nyugdíjasként önálló gépműhelyet létesített, amely 1938-ra gyárrá fejlődött, később a Csonka Gépgyárrá bővült. Számos szabadalomnak volt Bánki Donát társszerzője. PI. Újítás gázgépeknél, Újítás gáz- és petróleummotorokon, Gáz illetve petróleum kalapács, Karburátor és a porlasztó találmányukat 1893. február 11-én szabadalmaztatták. Számos saját találmányt dolgozott ki a hazai automobilizmus területén. Alkotott önállóan gépjárműveket, motoros bi- és tricikliket, postaautókat, gépkocsikat, kisautókat, autóbuszokat, egyéb motoros gépi berendezéseket és 1905. május 31-én az első magyar gépkocsit. (MNL.6k.151 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Október) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cziglényi Ádám: Csonka (1912)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : 100 éves az első magyar autó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Postaautó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szám Géza (1866-1948)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 867x607 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn