D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_850_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nis
B e s o r o l á s i   c í m : Nis
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 51. sz. december 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : helység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Nis
G e o N a m e s I d : 787657
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nis város
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nis két fő részből áll : a várból és városból. Mindkettőt a Nisaván keresztül vezető csinos fahíd köti össze. Kiváló épületek a kaszárnyák, a minaretes dzsamiák, a raktárak, a várban levő magas óratorony, a királyi konak, a görög bazilika, mely azonban egészen düledezö félben van. A bazilika mellett egy nagy iskola áll. Ebben tartja a skupstina üléseit. Kellemesen lepi meg az idegent Nisben, hogy néhány széles, rendezett utczája van. Könnyű dolog ilyet valamely keleti városban teremteni. Nem nagy port ver föl, ha érte néhány régi utczát lerombolnak, mert a régi házak legtöbbje favázas. Azonban csupán a nagy utczák képviselik a nyugoti stílust. Mihelyt befordulunk a mellékutczákba, ott még abban a tiszta törökös formában találjuk a házakat, mint voltak azelőtt. Sajátságos benyomást tesznek a szemlélőre. Tulajdonképen csak amolyan kutyaszorítók ezek, a hol az utczára ablak nélküli falak, kerítések néznek. A házak belül vannak. Többnyire két részből állanak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 51. sz. december 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az új vasúti híd Nisnél, melyen a balkáni vasút áthalad
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1509x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet