D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 669_764_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A római Campagnából
B e s o r o l á s i   c í m : Római Campagnából
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Schlosser Világtörténelem
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 43. sz. október 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : város
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : helység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakott hely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Campagna, a régi Rómából nézve
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Több élénkséget mutat a Campagna a hidegebb évszak beálltával, mikor az októberi esőzések elűzik a nap hevétől kierjesztett veszélyes gőzöket s friss zöld szint vált a gyep. Ilyenkor az abruzzói havasokról alájönnek a pásztorok nyájaikkal, aratók, szántók is benépesitik a máskor oly elhagyott pusztát, s rossz koszt és rossz bor mellett ott tanyáznak éjjel a harmatos földön, hogy munka végeztével kórházakban folytassák pihenésüket. Festői látványt nyújtanak a gúla alakú nádkunyhók is, tetejükön többnyire kereszttel, s melyek belől képzelhetetlen szűkek. Civita-Vecchiától Rómáig most már vasút vezet a Campagnán keresztül az ősrégi vízvezeték mentén. A vízvezetékek között, melyeknek száma Vespasian idejében 20 volt, még három áll fenn, az Aqua Virgo (ma Acqua Vergine), Aqua Claudia (ma Acqua Felice) és Aqua Trajana (ma Acqua Paolo), mely utóbbi a föld alatt folyik. Képünk a régi Rómából nézve mutatja a Campagnát, és Schlosser hirneves világtörténetének most megjelent negyedik kiadásából mutatjuk be, mely kiadás, eltérően az eddigiektől" Forrás: (Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 43. sz. október 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Római vízvezeték romjai a Campagna síkján
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1671x983 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet