D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 585_680_pix_Oldal_17_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A portugál király és ifjabb fia
B e s o r o l á s i   c í m : Portugál király és ifjabb fia
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 40. sz. szeptember 30.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Alfonz (Portugália: herceg) (1865-1920)
V I A F I d : 24023660
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Portugália
G e o N a m e s I d : 2264397
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alfonz oportói herczeg, a portugál király ifjabb fia
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A portugál királyné művészi hajlammal s tehetséggel is nem csekély mértékben bir. Aquarelljei igen csinosak, a mellett hivatottsággal forgatja a tollat, szépen énekel, és művészeti tökélyt ért el a zongorajátékban is. A királyi párnak két fia van, az idősebb az Amália orleansi herczegnővel két év előtt egybe kelt Károly, braganzai herczeg, egész nevével Károly, Ferdinánd, Lajos, Mária, Viktor, Mihály, Kafael, Gábor, Gonzaga, Xavér, Assisi Ferencz, József, Simon de Braganza-Savoya-Bourbon-Szász-Koburg-Gotha. 1863. szept. 28-án született s már megfordult a bécsi, berlini, brüsszeli udvaroknál, Francziaországban és Angliában. Érdekes, hogy öt évvel ez előtt egyszer már őt tartották királylányunk jövendőbelijének, a kinek most öcscsét emlegetik kérőjéül." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 40. sz. szeptember 30.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 608x703 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet