D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 189_288_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : III. Frigyes német császár
B e s o r o l á s i   c í m : 3. Frigyes német császár
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Angeli
U t ó n é v : Heinrich von
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840-1925
V I A F I d : 22133787
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viktória (Németország: császárné) (1840-1901)
V I A F I d : 89807131
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közjogi méltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Poroszország
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Viktória német császárné és porosz királyné
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "III. Frigyes császár nem tartozik a sok bordából szőtt jellemek közé. Egyszerű, egyöntetű, nem komplikált jellem. Egyenesség, őszinteség, becsületesség az ő főtulajdonai, így jellemezte öt apósa, Albert angol regensherczeg, az élesszemü emberismerő. Férfi, a ki nagyra tartja, a mi erős, a mi egészséges, a mi természetes s elfordul a tettetéstől, mesterkéltségtöl. A mi kedélyének igazi mélységét leginkább bizonyítja, az az ő bensőséges, boldog családi élete. Viktória angol királyi herczegnönek jobb férjet nem választhattak volna a szülői. A két fiatal, irja Albert herczeg, hevesen szerelmes egymásba, s az a tisztaság, ártatlanság és önzetlenség, a melyet a fiatal emberben tapasztalok, igazán megható. Hogy valaha hűtelen lett volna házassági fogadalmához, arról még az udvari tereiére sem beszél. Sőt ellenségei is inkább azt vetik szemére, hogy neje iránti szeretete annyira megy, hogy úrrá teszi maga fölött. Ez a németek legnagyobb kifogása ellene." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 12. sz. márczius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Viktória hercegné boldog, kiegyensúlyozott házasságban élt férjével. Első gyermekük 1859. január 27-én, közel egy évvel a házasságkötés után jött világra. Viktória hercegnő orvosai már a kezdetektől fogva gyanították, hogy az anya nehéz szülés előtt áll a gyermek és a hercegnő haláláról szóló jóslataikat még az újságok is megírták. A várakozásokkal ellentétben mind az anya, mind az újszülött gyermek életben maradt. A fiút műtéttel segítették világra, melynek során egy műhiba folytán megbénult a bal karja. A szülők igyekeztek eltitkolni a család elől az ifjú Vilmos herceg fizikai fogyatékosságát amikor mégis kiszivárgott a hír, a porosz társadalom a hercegné és angol orvosai ellen fordult, őket téve felelőssé a szerencsétlenségért. 1860. július 24-én a hercegi pár második gyermeke minden komplikáció nélkül látott napvilágot. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Viktória német császárné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1960x2634 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet