D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 577_672_pix_Oldal_08_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A jávai katasztrófa színhelye
B e s o r o l á s i   c í m : Jávai katasztrófa színhelye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Szunda-szoros, Anger felől tekintve
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 30. évf. 37. sz. (1883. szeptember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Földtudományok általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kataklizma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkánkitörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : robbanás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szunda-szoros
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Jáva
G e o N a m e s I d : 1625822
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1883. augusztus 26.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A jávai katasztrófa színhelye: A Szunda-szoros, Anger felől tekintve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1883. augusztus 27-én robbant fel az indonéz szigetvilágban található Krakatau vulkán, mely kitörésével az emberiség történetének egyik legszörnyűbb természeti katasztrófáját idézte elő.
A kataklizma augusztus 26-án délután kezdődött: a tűzhányó - sűrű robbanások közepette - forró habkövet, lávát és vulkáni hamut okádott magából, és szökőárt idézett elő az indonéz partvidéken, ám a következő napon kiderült, hogy mindez egy sokkal szörnyűbb katasztrófa előjátéka volt. A "valódi" kitörés augusztus 27-én reggel fél 6 és délelőtt 11 óra között zajlott, amikor négy nagyobb detonáció során a Krakatau-sziget kétharmada és a vulkáni kúp gyakorlatilag teljesen megsemmisült.
A Krakatau ugyan lakatlan volt, ám a tűzhányó több tíz kilométeres körzetében lezúduló vulkáni hamu és törmelék, valamint a fentebb említett cunami így is rengeteg emberéletet követelt. A holland hatóságok később 36 000 főben adták meg az áldozatok számát, ám sokak szerint legalább háromszor ennyien haltak meg a katasztrófa során. (Forrás: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1883_augusztus_27_a_krakatau_vulkan_kitorese/)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Szunda-szoros (indonézül Selat Sunda) az indonéziai Jáva és Szumátra szigetek közti szoros, amely a Jáva-tengert a nyugatabbra fekvő Indiai-óceánnal köti össze. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A jávai katasztrófa színhelye : A Szunda-szoros keleti partja, szigetei, s Anger kikötője Jávában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1573x792 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna