D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : MEK15.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/005400/005499/MEK15_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : 15 új digitális könyv 15 kortárs szerzőtől a 15 éves MEK-ben
B e s o r o l á s i   c í m : 15 új digitális könyv 15 kortárs szerzőtől a 15 éves MEK-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Drótos
U t ó n é v : László
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Magyar Elektronikus Könyvtár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-19
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-09-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Magyar Elektronikus Könyvtár
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2010
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Elektronikus Könyvtár fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából felkértünk tizenöt hazai és határon túli írót, hogy ajánjanak fel egy-egy művet a gyűjteménybe. A felhívás olyan sikeres volt, hogy néhányan több könyvet is adományoztak a MEK-nek, így szaporítva a világhálón szabadon elérhető kortárs magyar szak- és szépirodalom mennyiségét. Az új digitális könyvek 2010. szeptember 30-án jelentek meg a honlapon, egy sajtótájékoztató keretében, melyre az OSZK tanácstermében került sor. A prezentáció erre a rendezvényre készült.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "15 év - 15 könyv" akció keretében a MEK-be került művek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László