D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 563_658_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Garfield és Arthur
B e s o r o l á s i   c í m : Garfield és Arthur
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 39. sz. szeptember 25.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államfő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Arthur, Chester Alan (1829-1886)
V I A F I d : 35249995
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Egyesült Államok
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Chester Arthur
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1879-ben elnöke volt New-York város választási bizottságának s ez állásában készséges szolgája és czinkosa volt Conklingnak, a nagyra-vágyásáról s telhetetlen kapzsiságáról ismert szenátornak, Grant volt elnök testi-lelki barátjának,kinek újra megválasztásáért Conkling minden kitelhetőt elkövetett. Már ez is bizonyítja, hogy az uj elnök egyenes és határozott ellenese Garfield reformpolitikájának s hogy kormányra jutása azt az erkölcsi mételyt jelenti, mely Grantról és Conklingról neveztetik s már alelnökké választása is abból a tekintetből történt, hogy a Grant-Conkling-párt el ne keserittessek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 39. sz. szeptember 25.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mielőtt a Republikánus Párt képviseletében bekapcsolódott a politikába, 1871-től 1878-ig vámszedőként dolgozott a New York-i öbölben. 1881-ben kinevezték Garfield alelnökévé. Garfield szeptemberben bekövetkezett halála után az ország elnöke lett. Elnöksége során addigi pártbeli híveit megdöbbentve letette a polgári szolgálat alapjait. Beiktatták az első szövetségi bevándorlási törvényt, ami megakadályozta a szegények, a bűnözők, és az elmebetegek letelepedését. A kongresszus egyúttal tíz évre felfüggesztette a kínaiak bevándorlását is, amit később véglegesítettek. 1884-ben indult a republikánus elnökjelöltségért, de a párt James G. Blaine jelölése mellett döntött. 1886-ban, 57 évesen hunyt el agyvérzés következtében, amit valószínűleg a vesebaja okozta magas vérnyomás idézett elő. (Forrás:Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Chester A. Arthur
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 628x714 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet