D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 477_588_pix_Oldal_19_Kep_001_002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Rigi
B e s o r o l á s i   c í m : Rigi
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 27. évf. 34. sz. (1880. augusztus 22.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barlang
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szikla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rigi
G e o N a m e s I d : 2660088
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Rigi.
1. Viznau. 2. Schnurtobel-hid. 3. Freibergen. 4. Romiti. 5. Kaltbad. 6. Staffelhöhe. 7. Staffel. 8. Kulm. 9. Scheidek-pálya. 9. a Schilthütte állomás és hid. 10. Rigi-First. 11. Scheideki állomás. 12. Scheideki vendéglő. 13. Viznauforom. 14. Rothstock. 15. Kanzeli.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1871-ben már ott dübörgött a gözkocsi Viznautól (1) a tópart hosszában föl a Eigi Kulmig a vékony sinvonalon, - mintául szolgálva a nálunk később épített svábhegyi vaspályának.
A pálya emelkedése mindjárt kezdetben 25%-ot tesz, a mint a hegy oldalában kapaszkodik. Látjuk a Krappenbalmot, egy barlangot, benne kis házzal, s mellette egy hatalmas sziklát, melyre óriási arany betűkkel van fölírva a "Chocolade Suchard" reklámja. Mig az alant elterülő tó s a szemben emelkedő untervaldeni hegyóriások fölött mereng szemünk, a vonat alagútba jut (2), s szédítő vashídon át robog az irtóztatóan ásitó Schnurtobel mélység s az alulról fölmeredő fenyőcsúcsok fölött. Freiburg állomás (3) már 1016 méternyire van a tenger fölött, honnan szép panoráma nyílik a "kardos-erdőre", a távolból előcsillámló Jungfrau, Mönch, Eiger jégcsúcsaira. Csakhamar eljutunk Kaltbad állomásra, hol a vaspálya Scheidek felé ágazik el. Itt kiszállva, s a fejedelmileg berendezett szálló előtere, a kápolna és a jéghideg forrás mellett elhaladva, erdei parkba jutunk, melyben a természet versenyét látjuk a művészettel, - innen csak tíz perez Kánzelibe (15), mely merészen előre szökő pontot képez a függélyesen tátongó mélység fölött. Itt terül először szemünk elé a Rigi-kilátás imponáló hatalma, - csakhogy a vasút fütyül, sietni kell. A pálya Scheidektől kezdve közönséges keskeny vágányon fogaskerék nélkül halad s 25 perez alatt elvész a rigi-scheideki gyógyházba. Ez eltérő után eljutunk a Bigi-Firstre, egy pihenők által használt más gyógyházba, majd a Schilthütte (9) nevű megállóhoz, onnan Unterstetten állomáshoz, melynek magas vashidja van (9 a), végre a kis indóházba (11), hol rövid látogatást teszünk a vendéglőben s a kis vasúton ismét elérjük Kaltbadot, honnan a mozdony Staffelhöhe (6)s a festői Eothstöck(14) alatt Rigi-Staffelbe (7) visz. Itt vár a közebéd, melyen a világ minden országaiból való utazók találkoznak egymással. Innen néhány perez elég, hogy eljussunk a Eigi legmagasabb pontjára, a Kulmra (8). 1800 méternyi magasságban vagyunk a tenger fölött s előttünk a világ legszebb panorámáinak egyike: számtalan falu, szántóföldek, erdőhátak, rétek, váltakozva tavakkal s előcsillanó folyóvizekkel. A távolban a fellegekkel összefolyni látszanak a Jurahegység gerinczei, de melyek egészen eltörpülnek a jégpánczélos hegyóriások fenséges látványa mellett. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 22.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Rigire
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3857x1785 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna