D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 079_174_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Collegno (Al Barracone)
B e s o r o l á s i   c í m : Collegno (Al Barracone)
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth háza
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 24. évf. 7. sz. (1877. február 18.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : többszintes épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kerítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1877. január 23.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Collegno (El Baraccone.) - Kossuth háza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : E ház Baraeconeban fekszik, mely Collegno községhez tartozik, valami 8 kilométernyire Turultól. Baraccone a Turintól Bivoliba vezető országút két oldalán épült 8 - 10 házból áll. A keskeny vágású vasút jobb oldalán az első telek vagy két hold kiterjedésű, magas kőfallal van körülkerítve, melyen belül szép kertecske terül, közepén egy emeletes villával. A főbejárás a házba épen e virágház közepén vezet keresztül, azon az ajtón, melynek lépcsőjén Kossuth a czeglédi küldöttséget fogadta. Ez ajtón át meglehetősen tágas csarnokba jutunk, s ennek baloldalán van az ebédlő, jobb felén pedig a tekéző-szoba. Ebből egy ajtó egy kis szobába vezet, melyet Kossuth nyáron dolgozó szobának is használ, mert hűsebb, mint az emeleti. Innen nyílik Paolo, a hűséges olasz inas szobája. Az ebédlőből egy kijárás a konyhába vezet. Az említett csarnok közepén van az alpesi gránitból faragott, s az emeletre fölvezető lépcső. Itt a baloldali sarokszoba a legnagyobb, s Kossuthnak dolgozó és egyúttal elfogadó szobául is szolgál. A dolgozó szobából kijárás vezet a teraszra, honnan szép kilátás nyílik a vidékre s a távolból kéklő hegyekre. A dolgozó szoba mögött van a hálószoba, melyből egy ajtó a fürdőszobába nyílik. A emelet közepén kijárással a teraszra egy kis zöld szalon van, innen a vendégszobába jutunk. E mellett van ifjabb Kossuth Lajos szobája, ki szombat esténként, heti teendőit végezve, mindig haza jön atyja látogatására. A villa középső része két emeletre van építve. E második emeletben még egy tágas vendégszoba van, egy kisebb erkélylyel. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. február 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth dolgozó szobája Baracconeban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1375x984 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna