D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 657_752_pix_Oldal_06_Kep_0001c.jpg
C Í M 
F ő c í m : Orosz dolgok
B e s o r o l á s i   c í m : Orosz dolgok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 43. sz. október 22.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vlagyimir Alekszandrovics (Oroszország: nagyherceg) (1847-1909)
V I A F I d : 67311870
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Alexandrorics-Vladimir nagyherceg (Czezarevics )
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A czár többi fiai közül, mint a kinek közelebbi politikai szerep is van szánva, fölemlítjük még Vladimír nagyherczeget, ki 1847-ben született. Róla terjedt el pár hóval ez előtt az a hir, hogy mint a hős tashkendi győző (Csernajeff tábornok) szakácsa a szerb táborban volt. Nevezetesebb ennél az a másik hir, hogy esetleg Bulgáriában őt szánták az Oroszország által fölállitni tervezett fejedelmi trónra." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1876. 23. évf. 43. sz. október 22.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bár Vlagyimir nagyherceg bátyja 1881-es trónra lépése után élesen bírálta bátyja politikáját, akárcsak később unokaöccséét is, III. Sándor cár Vlagyimir Alekszandrovicsot nevezte ki Szentpétervár katonai kormányzójának. Emellett a nagyherceg dolgozott az állami tanácsban is, és ő felügyelte a II. Sándor cár emlékére felállítandó templom építését. 1864-ben megrendelést adott egy szentpétervári palota felépítésére. A Vlagyimirszkij-palota névre keresztelt épület 1872-re készült el. Sárga külseje a firenzei reneszánsz paloták stílusát idézi, míg belseje gót, mór és rokokó vonásokat is tartalmaz. A palota nyújtott otthont a nagyherceg és családja számára, majd 1920-tól kezdve a Pétervári Tudósok Házának székhelyeként szolgál. 1876-ban Vlagyimir nagyherceg örökölte a Művészeti Akadémia elnöki székét nagynénjétől, Marija Nyikolajevna nagyhercegnőtől tagja volt a Tudományos Akadémiának és az Államtanácsnak is. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Vlagyimir Alekszandrovics Romanov orosz nagyherceg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 566x627 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet