D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 753_844_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tóth Ede
B e s o r o l á s i   c í m : Tóth Ede
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 22. évf. 52. sz. (1875. dec. 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tóth Ede (1844-1876)
V I A F I d : 121447160
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tóth Ede
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tóth Ede (Putnok, 1844. október 14. - Budapest, 1876. február 26.) kereskedősegéd, majd Lantos néven vándorszínész, költő és népszínműíró volt. Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak. Putnokon (Gömör vármegyében) született 1844. október 14-én. Apja szabómester volt, akinek 5 gyermeke volt. Gyenge testalkatú, törékeny egészségű, de szívós kitartású és élénk szellemű fiú volt. 1852-ben Iglóra került középiskolába. A gyenge bizonyítvány és a családi körülmények miatt apja kivette az iskolából, és kereskedői pályára küldte. Önéletrajzában így írt erről: "Az első csalódás akkor ért, mikor az iskola helyett a kereskedésbe küldöttek". Három évig volt Putnokon egy szatócsnál inas, majd 1860 őszén Pestre került segédnek. Rövidesen hazatért azzal, hogy szabadságot kapott. Beteg édesanyjának azonban bevallotta, hogy gyűlöli a kereskedő pályát, és tanulni szeretne. Édesanyja közbenjárására apja Sárospatakra küldte tanulni. Iskolatársai elnevezték költőnek, mert ekkor kezdett el verseket írni. Az iskola után beállt vándorszínésznek. 1871-ben feleségül vette Benedek Veronika színésznőt. A vándorszínészet, a nélkülözések, a kemény munka megtámadta amúgy is gyenge egészségét. Apja halála után visszatért Putnokra. 1873-ban itt született meg első jelentős műve: A falu rossza, melyet a putnoki emberekről mintázott. Ezzel a művével a Nemzeti Színház 100 aranyra hirdetett pályázatát megnyerte 1874-ben. Ez volt a fordulópont az életében. Tolonc című művével 1875-ben ismét elnyerte a Nemzeti Színház pályázatát és vele a 100 aranyat. Országosan ismert lett. 1876 januárjában a tüdőbaj kezdett elhatalmasodni rajta, február 26-án Pesten meghalt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tóth Ede
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Tóth Ede
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 966x1202 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes