D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 465_560_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Izland és lakói
B e s o r o l á s i   c í m : Izland és lakói
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 33. sz. augusztus 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gejzír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hőforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízrajzi képződmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kitörés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkáni képződmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energiaforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Izland
G e o N a m e s I d : 2629691
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A nagy Geyser
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ugyanazon a nyelven igy feleltem neki: Franczia vagyok, egy hadihajón lakom, amely Reykjovik előtt horgonyoz. Tizenöt napja elhagytam Reykjavikot, hogy Thingvallába menjek Thingvallából a Geyserekhez (hőforrások) utaztam, de az utóbbi helyen kalauzom cserben hagyott. Most, midőn a Hekla felé tartok, egyedül kell tájékoznom magamat ez ismeretlen és nehezen járható vidéken és ily tömérdek podgyászt és lovat kell magammal hordanom, miként magad is láthatod. E szomorú helyzetemben a te házadat kerestem föl, oh atyám, én számitok rád, fiaidra és egész családodra, hogy számomra egy kalauzt szereztek, ki utam folytatását lehetővé tegye. Nougaret, miként maga is elismeri, nem volt nagyon erős a latin nyelvben, de igyekezett a lehetőleg jól és hibátlanul beszélni." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 33. sz. augusztus 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gejzír
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1147x1769 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet