D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1369424955.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kétlevelű sarkvirág
B e s o r o l á s i   c í m : Kétlevelű sarkvirág
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : juhaszj
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-05-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-05-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : virág
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kosborféle
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Latin neve: Platanthera bifolia. Hazánkban mintegy hetven orchidea faj él, és kivétel nélkül mind ritka és védett. Kopár legelőktől az árnyas bükkerdőig sok élőhelyen előfordulnak, változatos színűek és méretűek, de abban egyformák, hogy nem tűrik a zavarást.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kétlevelű sarkvirág vagy fehér sarkvirág (Platanthera bifolia) a kosborfélék (Orchidaceae) családjába tartozó évelő növényfaj. Európa és Marokkó változatos helyein, mocsarakban, legelőkön, tisztásokon, sokféle talajtípuson fordul elő. 30-45 cm magasra növő, lágy szárú, évelő növény. Két keskeny, elliptikus, fényes tőlevele van. Május-június környékén virágzik. Krémszínű vagy zöldesfehér virágai hengeres fürtvirágzatot alkotnak, vaníliaillatúak - ez a megporzást végző éjszakai rovarokat vonzza. Lepellevelei keskenyek, háromszög alakúak. A 6-12 mm-es mézajak hátrafelé 2,5-3 cm hosszú, keskeny, zöld sarkantyúban folytatódik. Az apró, sárga pollináriumok párhuzamosan futnak. Magyarországon védett, eszmei értéke 2000 Ft. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : HHegyeklánya: Sisakvirág ... [Sarkvirág]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer