D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 353_424_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Beniczky Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Beniczky Lajos
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 31. sz. (1868. aug. 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Beniczky Lajos (1813-1868)
V I A F I d : 32074187
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Beniczky Lajos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Beniczky Lajos (Micsinye, 1813. máj. - Pest, 1868. júl. 16. v. 17.): az 1848-49-i szabadságharcban a felvidéki bányavárosok kormánybiztosa, ezredes. 1848 előtt reformpárti, Kossuth Lajos híve. 1842-ig vm.-i hivatalokat viselt, 1848. aug. 19-én kormánybiztos és egy szabadcsapat őrnagya. Több győzelem fűződik a nevéhez, 1849. márc.-tól ezredes. Világos után először halálra, majd húszévi várfogságra ítélték. Az általános amnesztia során 1857-ben kiszabadult és 1861-ben ogy.-i képviselővé választották. 1864-ben részt vett az Almásy-féle összeesküvésben és ezért újból - most tízévi - várfogságra ítélték. A kiegyezés után kegyelmet kapott. A honvédegyleti mozgalom szervezője. Valószínűleg politikai ellenfelei gyilkolták meg. - M. Beniczky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az 1848-49-iki szabadságharcról és a tót mozgalomról (Kiadta Steier Lajos, Bp., 1924).." (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar életrajzi lexikon: Bezincky Lajos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékműve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 871x935 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes