D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 133_208_pix_oldal_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Disraeli Benjámin
B e s o r o l á s i   c í m : Disraeli Benjámin
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 15. évf. 17. sz. (1868. ápr. 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Disraeli, Benjamin (1804-1881)
V I A F I d : 49233448
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benjamin Disraeli
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "... angol államférfi és író, miniszterelnök. ... 1804. december 21-én született Londonban. Olasz-zsidó származású apja író és irodalomtörténész volt, aki - miután összeveszett zsinagógája vezetőivel - 1817-ben megkereszteltette gyermekeit. (Mivel a zsidók Nagy-Britanniában 1858-ig nem lehettek képviselők, e lépése nélkül fia nem futhatta volna be fényes pályáját.) ... 1881. április 19-én, Londonban halt meg, nevéhez fűződik a tory demokrácia s a brit imperializmus kettős irányvonala." Forrás: Múlt-kor történelmi portál http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=13362&pIdx=1&print=1
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Múlt-kor történelmi portál : 125 éve halt meg Disraeli angol miniszterelnök
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Disraeli (film, 1929)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az angol alsóház gyülés-tereme : Spanyolországi képek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 996x1238 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fecz Ágnes