D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 153-172_pix_oldal_4_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vilmos dán herczeg, Görögország uj királya.
B e s o r o l á s i   c í m : Vilmos dán herczeg, Görögország uj királya.
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 19. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : György (Görögország: király), I. (1845-1913)
V I A F I d : 29918213
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : király
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : herceg (nemesség)
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Támogatta az ókori olimpiai játékok újraélesztőjét, Pierre de Coubertin báró kampányát, melynek eredményeként az első újkori nyári olimpiai játékokat Athénban rendezhették meg 1896-ban. A már katonailag stabil Görögország összefogott a Balkán más nemzeteivel, hogy legyőzze a megyengült Oszmán Birodalmat. A két Balkán-háború során Görögország jelentős területekkel lett gazdagabb. 1913-ban az 50-ik jubileumát megünnepelni szándékozó király látogatást tett Szaloniki városában. A március 18-i ebédnél (ahol a dán módra készült hagymás rostélyost szolgáltak fel) figyelmeztették, hogy ne sétáljon az utcákon testőrök nélkül, mint ahogy azt Athénban szokta tenni. Ennek ellenére a király és egyik szárnysegédje késő délután sétára indult a kikötőbe. Amint elhaladtak a Lima pasa nevű kávézó előtt, kilépett onnan egy rongyos alak, majd amikor visszafelé tartottak, újra megjelent, és ezúttal hátba lőtte a királyt. A golyó áthaladt a király tüdején, a szívén, majd a gyomrán keresztül tavozott. (Forrás: Wikipédia)
K é p a l á í r á s : Albert Eduárd, Walesi herczeg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A görögök april 30-kán, Russell lord tanácsára, egyhangúlag királyukká választák. A hellén nép nevében, a nemzeti gyűlés tagjai közöl választott három tagú küldöttség ment Koppenhágába öt a koronával megkínálandó, s minthogy ennek elfogadására a dán király beleegyezését adta, s ellene a nagyhatalmasságok sem tettek semmi kifogást: I.György néven most ő lett Görögországnak királya. Vallását, melyben eddig nevelkedett,ezután is meg fogja tartani, utódait azonban már a keleti görög egyház szertartásaiban fogja neveltetni. Nagykorúsága eléréséig kormányzó tanács fog oldala mellett állani, az ország ügyeit igazgatandó. A tanács élére II. Erneszt szász-koburg-góthai herczeg volt kijelölve. A feltételek közt az is ki van kötve, hogy ha véletlenül a dán korona reá szállana, Görögországot elhagyhassa." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 19. sz.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : I. György görög király
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x1300 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet