D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 493-504_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hegedűs Lajosné
B e s o r o l á s i   c í m : Hegedűs Lajosné
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1837-1859.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 42. sz. (1859. október 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Színházművészet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakoztatóipar
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : színjáték
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : előadóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Hegedűs Lajosné (1837-1859)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : énekes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hegedűs Lajosné
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "S mégis, midőn ez arczvonások szemléleténél, az elhunyt fiatal mű­vésznő emlékezete megújul lelkünkben, olly élénken érezzük a veszteségetmelly halála által szinügyünket, a magyar művészetet érte, hogy még a fájdalom ama nagy szavai számára is találnánk mentséget s hajlandók vagyunk elhinni, hogy a veszteség nagyságát nem feltételezi mindig az ér­dem és ősz haj, a küzdés és a tettdus életpálya van, a mi ennél még metszőbbé teszi a fájdalmat: a remény, a sirba dőlt szép remény! Régi igazság a magyar irodalom és művészet történetében örök­ké kiméletlenül megújuló régi panasz!" (Forrás: Vasárnapi Ujság, 6. évf. 42. sz. (1859. október 16.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kortársak népdalok fülemiléje és a népszínművek múzsájaként emlegették. Blaha Lujza előtt a legnépszerűbb népszínmű-énekesnő. 1854-ben lépett először színpadra Aradon, a Csikós c. népszínműben, Rózsi szerepében. Az elkövetkező években fellépett Pozsonyban, Nagyváradon, Győrben, Szegeden. 1855-ben férjhez ment Hegedüs Lajos színigazgatóhoz. 1858-ban vendégszerepelt először a Nemzeti Színházban, olyan sikerrel, hogy rögtön szerződtették. A korszak három legismertebb népszínműírójának, Szigligeti Edének, Szigeti Józsefnek, Vahot Imrének, de másoknak a darabjaiban is játszott. Híres és ideális partnere a népszínmű-szerepekben Füredi Mihály operaénekes. Hegedüsné óriási sikereket aratott. A közönség és a kritika egyaránt rajongott érte. (Forrás: http://www.kethelyert.hu/?q=node/224)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bodenburg Lina
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hegedüsné Bodenburg Lina
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 989x1223 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet