D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1940_oldal_032_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Göre Gábor visszatér
B e s o r o l á s i   c í m : Göre Gábor visszatér
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Nemzeti Filmintézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Film
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Film
M e g j e l e n é s : 2. évf. 10. sz. (1940. március 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Filmművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerepkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmgyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : filmszínész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Tompa Sándor (1903-1969)
V I A F I d : 166147624
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Pethes Sándor (1899-1981)
V I A F I d : 311684162
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Misoga László (1895-1969)
V I A F I d : 121385231
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Adorján Éva (1918-1999)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1939-1940
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Göre Gábor visszatér
Gárdonyi Géza örökéletű alakjai filmen
Rendezte: György István
Díszletek: Baja Benedek
Zene: Ákom Lajos
Göre Gábor: Tompa Sándor
Durbints sógor: Pethes Sándor
Kátsa cigány: Mitsoga László
Göre Marcsa: Adroján Éva
Füssy bíró: Rózsahegyi Kálmán
Forgalomba hozza: Dr. Pflumm Tibor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tompa Sándor magyar színész, becenevén "Pufi". (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pethes Sándor színész, akinek repertoárja a kabarétól a tragédiáig terjedt. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Misoga László színész, elsősorban epizódszerepeket játszott, de egy ízben egy film egyik főszereplője volt (Göre Gábor visszatér (1940) - Kátsa cigány). (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Adorján Éva magyar színésznő. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Göréék a mennyországi faluban élnek. Megérkezik a lepéndi pap, s lenti szomorú világról mesél. Kátsa cigány, Durbints sógor és Göre bíró elhatározzák: visszatérnek a földre. Lepénden a Göre-unoka már menyasszony, de a veszekedő rokonság elválasztaná párjától. Göréék Pesten földgömböt vesznek az iskolának, s a Hunnia Filmgyárba is ellátogatnak a Göre-film felvételeire. Megmondják véleményüket az alkotóknak. Lepénden a bíró összebékíti a haragos feleket, a fiatalok eljegyezhetik egymást. Végül kiderül, hogy mindez Göre Gábor mennyországi álma volt.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oz a csodák csodája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2077x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn