D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1940_oldal_024_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kalmár László
B e s o r o l á s i   c í m : Kalmár László
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Nemzeti Filmintézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-04-28
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar Film
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar Film
M e g j e l e n é s : 2. évf. 9. sz. (1940. március 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Mozi, mozgóképkultúra
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Filmművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : karikatúra
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : filmrendező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kalmár László (1900-1980)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1940
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kalmár László
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kalmár László Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1916-ban került statisztaként a Filmgyárba, 1919-ben segédrendező lett. Gépészmérnökként végzett 1920-ban a Műszaki Főiskolán. Korda Sándor, Kertész Mihály, Bolváry Géza és Balogh Géza mellett tanulta a filmezést, dramaturg, forgatókönyvíró, később pedig felvételvezető lett. Az 1935-ben készült Édes mostoha című filmnek volt a vágója. 1938 és 1944 között 17 játékfilmet rendezett. Első rendezése az 1938-ban készült Süt a nap című film volt. Kiemelkedik életművében az 1939-ben készült Halálos tavasz című film. Zilahy Lajos 1922-ben megjelent regényéből készült a film, cselekményét 1936-ba helyezte. Karády Katalin első filmje volt, ismertté ez tette. 1944 és 1951 között nem készített filmet. 1951-ben rendezte meg a Déryné című filmet, s még 4 filmet rendezett 1963-ban történt nyugdíjba vonulásáig. Az 1957-ben készült A nagyrozsdási eset című filmjét betiltották, 1986-ban mutatták be. Magányosan, elfeledetten halt meg 79 éves korában. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csepreghy Jenő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 651x984 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn