D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_55_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Miklósffy-kápolna Esztergomban
B e s o r o l á s i   c í m : Miklósffy-kápolna Esztergomban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 33. sz. (1856. augusztus 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Esztergom
G e o N a m e s I d : 3053163
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Miklósffy-kápolna Esztergomban.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Miklósffy-kápolna a szentgyörgymezei temetőben álló ravatalozókápolna Esztergomban, a Szent György plébánia területén. A klasszicista stílusban épült, műemlék kápolna temető keleti (Bátori Schulcz Bódog utcai) bejáratától nem messze, szabadon áll. Téglalap alaprajzú, egyhajós, egyenes szentélyzáródású épület. A hajó sátortetővel fedett, de a kápolna hátsó részén álló szentélye nyeregtetős. A bejáratához lépcsősor vezet fel. A főhomlokzatot két-két pilaszter díszíti tetején timpanon, felette a kápolna huszártornya áll, ami félgömb formában végződik tetején kettős keressztel. A bejárat feletti kőtábla emlékezik meg az építtetőről, az alábbi felirattal: "A felfeszített Üdvözítőnek ditsőségére, a fájdalmas Isten anyjának tiszteletére és el-felejthetetlen drága jó szülői áldott hamvainak háládatos emlékezetére építette Csik-Vatsartsi Miklósffy András 1835 évben." A szerény oltár vörös mészkőből készült, fölötte félkör alakú ablak. Az épület déli oldalán emléktábla emlékezik meg Somogyi Károly esztergomi kanonokról, akit végakarata szerint a szentgyörgymezei temetőben helyeztek végső nyugalomra. Az ő könyvfelajánlásából jöhetett létre a mai, szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Esztergom (németül: Gran, szlovákul: Ostrihom, törökül: Estergon) fejlett iparú iskola- és kikötőváros Komárom-Esztergom megyében, az Esztergomi járásban. Érseki és a tatárjárásig királyi székhely. Marcus Aurelius ezen a környéken írta az Elmélkedések 12. kötetét. Itt alakult meg 1881-ben a Magyar Vöröskereszt, 2012-ig pedig a város volt az Alkotmánybíróság székhelye. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Esztergom (A Bazilika, a primási palota és a plebánia-templom)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 669x636 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter