D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_475_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Készlet Génua környékéből ; háttérben a Campo-Santo
B e s o r o l á s i   c í m : Készlet Génua környékéből ; háttérben a Campo-Santo
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-10
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : hirdetés
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 1-53. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újsághirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Genova
G e o N a m e s I d : 3176219
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Készlet Génua környékéből ; háttérben a Campo-Santo
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Itália - Utirajzok s tanulmányok. Írta Berzeviczy Albert - A midőn a figyelmet erre a könyvre fölhívjuk, legelső sorbau azoknak teszünk jó szolgálatot, a kik most a tavaszszal Olaszországba készülnek. Az út költségei mellett ennek a beszerzése bizonyára már nem számit, s mégis ez a kiadás lesz egyike a leghasznosabbaknak, mert e könyv előzetes olvasmánya két­ szerte élvezetessé fogja tenni az utazást, és Itália földének és műkincseinek élvezetét. Finom esztétikai érzékkel, választékos formában, kritikai szemmel és a figyelmet mindig lekötő elbeszélés alakjában vezet be bennünket a szerző tárgyunk megértésébe és átérzésébe. S a ki rátámaszkodik megfigyeléseiben nem fog tájékozatlanul elhaladni Olaszország szépségei mellett. - Még csak azt emlitjük meg, hogy a fentihez hasonló 30 hangulatos kép járul hozzá a munka teljes élvezetéhez." (Forrás:(Forrás: 46. évf. 13. sz. (1899. Vasárnapi Ujság Regénytára Melléklet.) )
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kossuth lakása Genuaban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x757 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János