D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Telki_korhaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Telki kórház
B e s o r o l á s i   c í m : Telki kórház
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Issues
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-01-24
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-01-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Közkincs
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kórház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Telki
G e o N a m e s I d : 3044004
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Telki Kórház főbejárat
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Telki kórház - egy magánkórház. Magyarország első magánkórházát, a Telki Kórházat 1998-ban nyitották meg. Az intézmény alapító Kovács Gábor bankár hosszú távú befektetési koncepcióját jelzi, hogy a Kórház a gyógyítási tevékenységet 13 éve kizárólag saját tulajdonú ingatlanokban és eszközparkkal végzi. A kórház igazgatója Dr. Molnár Júlia, orvos igazgatója Dr. Kricskovits Ágota. A Budapesttől mindössze 15 km távolságra található, védett környezetben fekvő egészségügyi intézmény mátrixkórházként működik, ahol a beteg áll az ellátás középpontjában, azaz nem osztályról osztályra jár a páciens, hanem a különféle specialisták jönnek a beteg ágyához. Ennek köszönhetően felgyorsul a diagnózis felállításának folyamata, optimalizálni tudják a kezeléseket. 2008 óta a Telki Kórház szakorvosai a Budakeszi út 36/C szám alatt található Egészségcentrumban 14 féle szűrővizsgálattal, preventív tanácsadással, a ma elérhető legmodernebb műszerekkel fogadják a pácienseket. A 28 szakma működését integráló, transzparens árakkal működő járóbeteg-szakrendelő és magánkórház hosszú távú célja az igények teljes körű kielégítése az alapellátástól a kórházi kezelésekig. Forrás: (Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bbazsa: Gyógyulás kapuja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1028x680 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer