D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Benki_Zsuzsanna_kopjafaja_Dom.jpg
C Í M 
F ő c í m : Benkő Zsuzsánna kopjafája Domáldon
B e s o r o l á s i   c í m : Benkő Zsuzsánna kopjafája Domáldon
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Wikizoli
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-07
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2012-01-27
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-09-16
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Benkő Zsuzsanna (1780-1821)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Domáld
G e o N a m e s I d : 679129
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Benkő Zsuzsánna kopjafája.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Domáld (románul Domald) egykor önálló település, ma Csatófalva településrésze Romániában, Maros megyében. 1420-ban Damald néven említették először a források. Szász alapítású falu, a település egészen az 1980-as évek elejéig meg is őrizte német többségét. Középkori római katolikus lakossága a reformáció idején felvette a lutheránus vallást. A trianoni békeszerződésig Kis-Küküllő vármegye Erzsébetvárosi járásához tartozott. Lakossága 1910-ben 755 fő volt, ebből 625 német, 69 román, 56 cigány és 5 magyar nemzetiségűnek vallotta magát. 1966 után Csatófalvához csatolták. Bolyai Farkas anyai ágon egy domáldi kisbirtokot örökölt. Itt lakott feleségévél, Benkő Zsuzsánnával 1801-től 1804-ig, amikor a marosvásárhelyi református kollégiumba meghívták tanárnak. Később is sokat tartózkodtak itt. Feleségének kedvenc helye volt Domáld, ezért kérte férjét, hogy ide temesse el. Később fiuk, Bolyai János is lakott Domáldon. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bolyai Farkas
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer