D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1899_Oldal_146_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kain
B e s o r o l á s i   c í m : Kain
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Vedres
U t ó n é v : Márk
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Weinberger Márk
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1961
V I A F I d : 61462156
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 46. évf. 15. sz. (1899. április 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vallási ábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzőművészeti kiállítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Weinberger Márk: Kain
A Képzőművészeti Társulat tavaszi kiállításából
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Weinberger Márk ezúttal először lép nagyobb művészi igényű alkotással a nyilvánosság elé. "Kain" életnagyságú alakjának arczvonásain kifejezésre jut a rettentő lelki állapot, mozdulata is a művész gondos megfigyelő tehetségéről tanúskodik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 46. évf. 17. sz. (1899. április 23.))

1961. augusztus 12-én halt meg Vedres Márk kétszeres Kossuth-díjas szobrászművész. 1870. szeptember 13-án született Ungváron (ma Uzshorod, Ukrajna) Weinberger Márk néven. Agyagipari szakiskolát végzett, dolgozott kerámiagyárakban, ezután Münchenben Hollósy Simon, Párizsban August Rodin növendéke volt. Ekkor készült művei az impresszionizmus hatását mutatják, Kain című, dúsan részletezett, festői hatású 1898-as alkotása a nagy Rudics-díjat szerezte meg számára. (Forrás : Fidelio.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia : Vedres Márk
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 541x897 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János