D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_219_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Thonet-ház égése Budapesten, junius 15-én
B e s o r o l á s i   c í m : Thonet-ház égése Budapesten, junius 15-én
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ban való regisztrálás dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 25. sz. (1898. június 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : áruház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iroda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzeset
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1898. június 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Thonet-ház égése Budapesten, junius 15-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Budapesten gyárak, ipartelepek égése gyakori, de ritka, mikor palota gyúl ki. Egyátalán a város belterületén nagyobb tűzvész kevés fordul elő, részint mert a házakban szigorú felügyeletet tartanak, részint mert a kitűnőn szervezett tűzoltóság hatalmas oltó szereivel azonnal megjelenik a vész helyén. Június 15-ikén délelőtt megtörtént, hogy a főváros egyik legnagyobb palotájának teteje kigyúlt s egészen leégett. A szokatlan és megdöbbentő látványnak színhelye a pompás Dunapart volt. Itt emelkedik a Thonet-ház, mind a négy oldalról szabadon, négy kapuval, három udvarral, több mellékudvarral. Egy-egy oldalán 26 ablak egy sorjában. Két főhomlokzata közül az egyik a Dunára néz, szembe a királyi palotával, a másik a redout előtti térre, számos benne a hivatal, iroda és a lakó. Táviró- és telefon-drót huszonhét volt a házhoz erősítve. Egy ilyen bérház maga egy jókora kolónia, a hol a lakók nem ismerik egymást. A tűz mikép keletkezett, még ismeretlen. ..."
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1898. junius 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Thonet-ház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1170x821 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna