D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1898_Oldal_145_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "Delicias" korzó, a Montpensier-kastélylyal, Sevillában
B e s o r o l á s i   c í m : Delicias korzó, a Montpensier-kastélylyal, Sevillában
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Spanyolországi képek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Wágner
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1919
V I A F I d : 17990535
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-11-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 45. évf. 17. sz. (1898. április 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Építészet általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sétány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Sevilla
G e o N a m e s I d : 2510911
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A «Delicias» korzó, a Montpensier-kastélylyal, Sevillában.
Wágner Sándor rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Sevilla némely nevezetessége.
A Paseo de las Delicias, közvetlen a folyó partján a legpompásabb, aféle Champs Elisée, hintókon erre kocsikázik estende, napnyugtakor a sevillai előkelő világ, gente de buen tono, lóháton és gyalog nagyon sokan. Érdemes látni a hosszukás arcu sevillai szépeket az andaluziai kék ég alatt. A címeres hintókban, melyeket olykor öszvérek vonnak, érdemes látni a fényes ábrázatu, nagyméltóságot viselő vezető embereket, férfi világot, a választékos nővilágot, feltünően szép asszonyokat, velük az aranyifju, kedves arcu gyerekeket, niñokat, niñákat. Látok egyet köztük, szegényke, viseli magán a vérszegénységnek azt a bizonyos színét.
...
A Bourbonok fényüző gazdagságát hirdeti a Santelmo (san Telmo) igen díszes főhomlokzattal biró, királyilag berendezett tornyos palota, toronysarkokkal. Terjedelmes kertje valóságos földi paradicsom. Montpensier herceg, királyfi, II. Isabella sógora a palota ura. (Forrás: Vértesi Károly: Spanyolország, Portugália, 435. old.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vértesi Károly: Spanyolország, Portugália
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sevilla. Vista general del palacio de San Telmo
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Palace of San Telmo
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1391x763 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella