D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 11044.jpg
C Í M 
F ő c í m : X. Károly fölkenése a rheimsi templomban 1825. május 29.-én
B e s o r o l á s i   c í m : 10. Károly fölkenése a rheimsi templomban 1825. május 29.-én
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Dien rézmetszete után; az eredeti festmény François Pascal-Gérard (1770-1837.) műve, Versaillesben, a történelmi képcsarnokban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Pascal-Gérard
U t ó n é v : François
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1770-1837
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-06-05
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Károly (Franciaország: király), X. (1757-1836)
V I A F I d : 96583780
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : újkor
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Európa
G e o N a m e s I d : 7729884
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : X. Károly fölkenése a rheimsi templomban 1825. május 29.-én
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kép a felkenés utáni pillanatot mutatja. X. Károly a trónon ül, átölelve a dauphint, Angoulème herczeget. A trón előtt fölemelt karral áll gróf Latil, rheimsi érsek. Közte és a dauphin közt áll az orleánsi herczeg és Condé herczeg. A trón mögött Havré és Croy herczegek és Bellune marsall. A trón innenső oldalán Riviére marquis, tőle balra báró Clandèves, jobbra Mortemart herczeg. A kép közepén hermelines palástban Francziaország kanczellárja áll, vicomte Dambray, jobbra tőle Talleyrand, köztük Avaray herczeg, az érsek és Talleyrand közt Rochemore marquis. Az előtérben tollas kalappal Aumonte herczeg áll, balra vicomte Latour-Maubourg. A mellette álló pap Clermont-Tonnèrre herczeg, toulousei bibornok-érsek, mellette La Fare bibornok-érsek ül, e mögött Polignac herczeg áll, ez előtt Lauriston marquis, hátrább gróf Cossé-Brissac. Legszélről elől Soult marsall, aztán Mortier, Treviso herczege, La Rochefoucault vicomte, az oszlopnál gróf Jourdan. Balra az előtérben Mr. Serre áll, a Gardes de la Manche tagja. Tabourettjén ül Uzès herczeg, mögötte a kardot emelve Montcey marsall, mint connétable; mögötte balra Crussol, a király adjutánsa, e mögött Fic James és Maille herczeg, adjutánsok. Uzès és Dambray között Boiscelin marquis, St. Felix báró és Dreux Brézé főszertartásmester. Hátul a páholyban Angoulème és Berry herczegnők, a bordeuxi herczeg és az orleánsi herczegnő ülnek.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : X. Károly
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1757x923 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 250 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer