D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 23210943.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csongrádi tájház ...
B e s o r o l á s i   c í m : Csongrádi tájház ...
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-05-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-06-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Magyar néprajz
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tárgyi néprajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parasztház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : falusi ház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : népi építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csongrád
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Csongrád város Csongrád megyében, a Csongrádi kistérségben. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Belsőváros (vagy Belváros) Csongrád egykori központi részén fekszik, a Tisza partja mentén. A teljes városrész gyakorlatilag élő múzeumként funkcionál, mivel házainak többsége műemléki védettségű, ennélfogva szépen felújított és gondosan karbantartott. Nevével ellentétben a mai város szélén található, a Hármas-Körös és a Tisza összefolyásánál. Lakói eredetileg helyi hajósok, hajóácsok, halászok, kisparasztok és kubikosok voltak; többségük jelenleg vendégházként funkcionál. A Belsőváros, ahogy neve is mutatja, Csongrád ősi magja, a település első központja. A bonyolult, zegzugos, tekervényes útrendszer máig fennmaradt és éles kontrasztot mutat az újabb, tervezőasztalon mértani rendszerben született városrészekhez képest. Az Alföld egyetlen település méretű műemléki együttese. Az itteni utcanevek, mint Öregvár utca, illetve a Vár köz vélhetően a már régen elpusztult Csongrádi várra utalnak, így valószínűsíthető, hogy a település akörül alakult ki. A Belsővárosban álló házak a 18.-19. századból valók, de valószínűleg egy sokkal régebbi építkezési gyakorlatot követnek. A gyakori környékbeli csatározások miatt a jobb védhetőség érdekében a házaknak eredetileg nem volt utcára néző ablakuk. A ma harminchét műemléki védettségű házzal rendelkező városrész a Körös-torok mellett alakult ki, a közeli Tisza-ártéri üdülő- és strandterülettel együtt az idők során jelentős idegenforgalmi bázissá fejlődött. A védett házak többsége állóhézagos deszkaoromzatú, melynek díszét a vízvezető deszka és tartójának csipkézett széle, a kis világító ablak formája, valamint a fölé rakott ciráda adta. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Plohn József: Nádfödeles, deszkaoromzatú városi parasztház
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1400x1050 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn