D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1895_Oldal_304_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Zichy Jenő és utazó társai Dagesztánban
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Zichy Jenő és utazó társai Dagesztánban
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 42. évf. 31. sz. (1895. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Más országok néprajza
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : népviselet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kutatócsoport
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : expedíció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Zichy Jenő (1837-1906)
V I A F I d : 44681581
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néprajzkutató
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovas kocsi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1895
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaukázus-vidék
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Dagesztán
G e o N a m e s I d : 567293
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Zichy Jenő és utazó társai Dagesztánban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bejártuk a Kubán, Kuma, Bakszán, Csereg, Terek völgyeit (s mondhatom, nem kéjutazás volt), konstatáltuk és feljegyeztük a tényeket; átjöttünk a Kaukázus hófedte gerinczein, csúcsai között, olyan magasságban járva (több öles hófalak között), mint a Kárpátok legmagasabb csúcsai; Tifliszben tanulmányoztuk és megszereztük az orosz irodalom és régészeti leletek tárgyunkra vonatkozó emlékeit, és innen indulunk a Kaspi-tenger felé s azon át Bokharába az ottani hunu törzs és Madsar nevű helyek s törzsek megtekintésére. Onnan visszatérve, Bakutól felhajózunk Derbentig, Petrovszkig s bejárjuk a Dagesztán völgyeit, főkép a Hunzak (Hunság), Bottlik, Gunis nevű vidékeket és Dargót. Addig is az eddigi utunkról való és részben saját felvételű képeket küldjük, hogy képben is bemutassunk egyet s mást útunkból, amely mindeddig nagyon érdekes, tanulságos és eredményes volt s reméljük, hogy ezután is az lesz. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02158/pdf/02158.pdf] A Kaukázusban rokon népeket kutató magyar utazó társaság két hetet töltött a Kaukázus legkeletibb tartományában, a vadregényes, zordon Dagesztánban. [FORRÁS: Vasárnapi Újság https://epa.oszk.hu/00000/00030/02162/pdf/02162.pdf]
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kalmár : Gróf Zichy Jenő és útitársai
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : Teve-karaván a Kuma-parti pusztán, Nagy-Magyar mellett
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : A Zichy-expedíczió a Kaukázus éjszaki alján, A Kubán völgyében
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wosinszky : Gróf Zichy Jenő Kovalenszki ekaterinodári atamánnal és Bálint Gáborral kabard burkában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1152x784 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow