D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_301_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fellegvár
B e s o r o l á s i   c í m : Fellegvár
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Adler
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 35. sz. (1892. augusztus 28.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Brassó
G e o N a m e s I d : 683844
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A fellegvár
Képek Brassóból és környékéről. - Adler Lipót fényképei után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A brassói Fellegvár a 64 méterrel a város fölé emelkedő, erdős Fellegvár-hegy tetején, 651 m tszf-i magasságban épült erőd. A hegy keleti oldala Óbrassóhoz, a nyugati Bolonyához tartozik. A hegyen először 1524-ben építettek erődöt fából, amely egy félkör alakú toronyból és védőfalból állt. 1529-ben a Szapolyai-párti Petru Rares, mint a Ferdinánd-párti Brassó erődjét lerombolta. 1554-1557-ben építette föl kőből Castaldo császári hadvezér. 1618-ban tűz rongálta meg, de 1625-1630-ban kibővítve újjáépítették és ezt a formáját őrzi máig. A négyszög alaprajzú erőd sarkaira négy olaszbástyát építettek, tornyokkal erősítették, egyetlen kapuját felvonóhíd segítségével tudták lezárni (a mai kapu nem az eredeti, hanem 1817-ben készült). Ekkor fúrták 81 méter mély kútját is. 1688-ban a brassóiak ide menekültek a császári csapatok elől, de Veterani május 26-án elfoglalta. 1690 augusztusában viszont a császáriak fészkelték be ide magukat Thököly elől. Thököly kiirtotta a domboldalban művelt szőlőket, hogy ágyúit ne zavarják, de a városiak kérésére végül elállt az ostromtól. (Azóta nem művelnek Brassóban szőlőt.) Ezután raktárként és határőrkaszárnyaként használták, majd a 18. század végétől kezdve rövid megszakításokkal egészen 1954-ig börtön működött benne. 1848 előtt sörözőt is üzemeltettek falai között. 1849. június 29-30-án kétszáz honvédból álló őrsége egy napig tartotta a bevonuló Lüders csapataival szemben. 1945 és 1954 között a Securitate börtönként, majd 1975-ig a levéltár raktárként használta. 1975-1981-ben felújították. A várban ma középkori étterem és fegyverkiállítás működik. A domboldalt parkerdő borítja, melyet sétányok szelnek át. A Fellegvár-hegy nyugati, keleti és déli oldalára a 19. században kezdtek nyaralókat építeni. Ezeket a század végén emeletes villák váltották föl, különösen a Fellegvár sor és a hegy lábánál az I. világháború után felépült házsor vált a gazdag brassóiak népszerű lakhelyévé. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brassó (Természet után rajzolta Cserna Károly)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1198x579 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Gabriella