D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_359_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az árviz a Puszter-völgyben
B e s o r o l á s i   c í m : Árviz a Puszter-völgyben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Pongenberg
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 45. sz. (1882. november 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hegyvidék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : árvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Dél-Tirol
G e o N a m e s I d : 3165244
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az árviz a Puszter-völgyben.
Pongenberg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Puster-völgy (Pustertal / Valle Pusteria) az Etsch- és az Eisack-völgy után a harmadik legnagyobb és legfontosabb völgy Dél-Tirolban. Mintegy 50 kilométer hosszú, a Zillertali-Alpok és a Dolomitok között húzódik, mellékvölgyei mélyen be is nyúlnak e két hegyvonulatba. A Puster-völgy északi részén szintén fontos völgyek ágaznak le: a Pfunder-, a Taufer-, az Antholz- és a Gsies-völgyek. A déli mellékvölgyek - a Gader-, a Prags-, a Höhlenstein- és a Sexner-völgy - a Keleti Dolomitok sziklavilágába vezetnek. A Puster-völgy kelet-nyugati irányban nyúlik el, éghajlata ezért zordabb, mint a dél felé nyitott völgyeké. Ennek az a következménye, hogy nem alkalmas szőlő- illetve gyümölcstermesztésre. A völgy alsó része meglehetősen szűk és erdős, aztán kiszélesedik és arculata barátságosabb lesz. Központja a Brunecki-medence. Bruneck egy festői szépségű, hangulatos kisváros, amelyet az azonos nevű vár ural. Számos más látnivaló is várja itt a turistákat: várak, kastélyok, kis múzeumok, erdők, tavak, patakok, vízesések. A völgy közvetlen környezetében három természetvédelmi terület is található: a Rieserferner-Ahrn, a Fanes-Sennes-Prags és a Sexteni Dolomitok Természetvédelmi Park. (Forrás: ablakavilagra.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az árviz Olaszországban : Az Aréna-tér Veronában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2485x1846 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn