D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_143_g.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ayrton és Perry elektromos vasutja
B e s o r o l á s i   c í m : Ayrton és Perry elektromos vasutja
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : tárgy
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 18. sz. (1882. április 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Elektrotechnika, elektronika
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Vasút
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : villamosvasút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektromosság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Ayrton, William Edward (1847-1908)
V I A F I d : 8171259
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Perry, John (1850-1920)
V I A F I d : 33415974
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19-20. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ayrton és Perry elektromos vasútja.
A gőzgép wmt hajtóerő. - B villamosság-gerjesztő gép. CDEF villamos indikátorok. - abcd érintkezést közvetítők, mindegyik szelvény végén. - efgh elektromágnesek, mindegyik szelvény számára. - 1. Ugyanezen elektromágnes nagyobbítva. - 2. Érintkezést közvetítő. - 3. Ugyanez a sínekre alkalmazva. - 4. Mappa, mely megmutatja, hol halad a vonat.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : William Edward Ayrton angol fizikus. Előbb Indiában távírótisztként dolgozott, majd 1873-ban a tokiói mérnökiskola a fizika tanárának hívta meg. 1879-től kezdve a londoni City and Guilds of London Central Institute-on dolgozik. 1881-ben a Royal Society tagjává választották. John Perry angol gépészmérnökkel közösen végezte az elektromosságtan és elektrotechnika körébe vágó kutatásait. Szerkesztett elektromos mérőkészülékeket, s Perry-vel és Fleming Jenkinnel új rendszerű elektromos vasutat talált fel. (Forrás: bgrg.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : John Perry angol gépészmérnök és elektrotechnikus. 1870-ben a Clifton Collegeben fizika tanár, majd 1875-től a tokiói mérnöki iskolában, 1882-től a londoni Finsbury Collegeben, míg 1896-tól a dél-kensingtoni Royal Collegeben a géptan tanára lett. Számos művet írt, egy részét Ayrtonnal együtt. Szerkesztett egy dinamógépet, különféle elektromos mérőkészülékeket, elektromos lámpákat, fotométert stb. (Forrás: bgrg.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A fényképező puska
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2300x1804 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn