D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Viztorony_03.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szeged - Víztorony
B e s o r o l á s i   c í m : Szeged - Víztorony
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Víztorony 3.
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : VT 10
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2008-07-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : víztorony
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szeged
G e o N a m e s I d : 715429
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : XIX. sz. elejéről fennmaradt híradások szerint Szeged lakossága még a Tiszából nyerte az ivóvizet. A folyó medréhez merítőlápokat (tutajokat) helyeztek, és kétkerekű kordén fahordókban szállították el a vizet. Hallgatva a geológusok véleményére, a törvényhatóság 1887-től mélyfúrású artézi kutak létesítésével biztosította a lakosság vízellátását. A fejlődés folyamán a kutak jó minőségű vizét udvari kifolyókhoz, majd lakásokba vezették. A közműves vízellátás megvalósítási tervét 1894. március 31-én fogadta el a törvényhatóság, miszerint napi 5.411 m3 vizet biztosítanak a lakosság számára. A XIX. sz. vége igazán meghozta a sikert a vízellátásban: 1900-tól öt 220-275 m mélységű, 150 mm átmérőjű facsővel bélelt, mélyfuratú kút létesült, és a Tisza Lajos körút 88. sz. alatti telken épülő I. sz. vízmű gépházához vezették be a vizet. (Ma a társaság központi épülete található itt, a felújított gépházzal együtt). A gépházban gőzzel működő Worthington szivattyúk juttatták el a vizet Szent lstván téri 1000 m3-es víztoronyhoz. Szeged alatt több mint 30 kilométernyi, százéves téglafalazatú csatornarendszer húzódik. A ma is használt csatornák tizede még az 1800-as évek közepén, valamint az 1879-es nagy árvíz idején épült. Ennek kiépítése hatalmas, európai méretű beruházás volt, amely az akkori legkorszerűbb módszerekkel készült, a tervezésnél használt képleteket még ma is tanítják az egyetemeken. (Forrás: www.szegedivizmu.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Szeged - Víztorony
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1368 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán